Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Benair AS
Juridisk navn:  Benair AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63978555
Postboks 64 Gardemoen Lufthavn Fax: 63978086
2031 Nannestad 2060 Gardermoen
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 866704562
Aksjekapital: 950.000 NOK
Etableringsdato: 5/25/1993
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-89.83%
Resultat  
  
-449.6%
Egenkapital  
  
-25.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.068.000 10.498.000 8.958.000 7.993.000 9.216.000
Resultat: -437.000 125.000 38.000 39.000 40.000
Egenkapital: 1.295.000 1.732.000 1.637.000 1.608.000 1.579.000
Regnskap for  Benair AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.068.000 10.498.000 8.958.000 7.993.000 9.216.000
Driftskostnader -1.495.000 -10.396.000 -8.843.000 -7.873.000 -9.012.000
Driftsresultat -426.000 103.000 115.000 121.000 203.000
Finansinntekter 8.000 34.000 3.000 3.000 36.000
Finanskostnader -19.000 -11.000 -80.000 -85.000 -200.000
Finans -11.000 23.000 -77.000 -82.000 -164.000
Resultat før skatt -437.000 125.000 38.000 39.000 40.000
Skattekostnad 0 -30.000 -9.000 -10.000 -11.000
Årsresultat -437.000 95.000 29.000 29.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 703.000 703.000 700.000 700.000 707.000
Sum omløpsmidler 1.678.000 1.699.000 3.278.000 3.402.000 3.647.000
Sum eiendeler 2.381.000 2.402.000 3.978.000 4.102.000 4.354.000
Sum opptjent egenkapital 345.000 782.000 687.000 658.000 629.000
Sum egenkapital 1.295.000 1.732.000 1.637.000 1.608.000 1.579.000
Sum langsiktig gjeld 971.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 115.000 670.000 2.341.000 2.494.000 2.775.000
Sum gjeld og egenkapital 2.381.000 2.402.000 3.978.000 4.102.000 4.354.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 714.000 10.197.000 8.687.000 7.774.000 9.074.000
Andre inntekter 354.000 301.000 271.000 219.000 142.000
Driftsinntekter 1.068.000 10.498.000 8.958.000 7.993.000 9.216.000
Varekostnad -343.000 -6.614.000 -4.755.000 -3.720.000 -4.745.000
Lønninger -693.000 -2.761.000 -2.770.000 -2.935.000 -3.043.000
Avskrivning 0 0 0 0 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -459.000 -1.021.000 -1.318.000 -1.218.000 -1.218.000
Driftskostnader -1.495.000 -10.396.000 -8.843.000 -7.873.000 -9.012.000
Driftsresultat -426.000 103.000 115.000 121.000 203.000
Finansinntekter 8.000 34.000 3.000 3.000 36.000
Finanskostnader -19.000 -11.000 -80.000 -85.000 -200.000
Finans -11.000 23.000 -77.000 -82.000 -164.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -437.000 95.000 29.000 29.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 703.000 703.000 700.000 700.000 707.000
Sum anleggsmidler 703.000 703.000 700.000 700.000 707.000
Varebeholdning 0 0 0 0 5.000
Kundefordringer 164.000 537.000 2.119.000 1.897.000 1.140.000
Andre fordringer 585.000 170.000 222.000 288.000 284.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 70.000 222.000 132.000 196.000 1.415.000
Sum omløpsmidler 1.678.000 1.699.000 3.278.000 3.402.000 3.647.000
Sum eiendeler 2.381.000 2.402.000 3.978.000 4.102.000 4.354.000
Sum opptjent egenkapital 345.000 782.000 687.000 658.000 629.000
Sum egenkapital 1.295.000 1.732.000 1.637.000 1.608.000 1.579.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 19.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 971.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 160.000 261.000 332.000 282.000
Betalbar skatt 0 30.000 7.000 4.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 0 122.000 518.000 429.000 546.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 179.000 213.000 214.000 213.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000 670.000 2.341.000 2.494.000 2.775.000
Sum gjeld og egenkapital 2.381.000 2.402.000 3.978.000 4.102.000 4.354.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.563.000 1.029.000 937.000 908.000 872.000
Likviditetsgrad 1 14.6 2.5 1.4 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 14.6 2.5 1.4 1.4 1.4
Soliditet 54.4 72.1 41.2 39.2 36.3
Resultatgrad -39.9 1 1.3 1.5 2.2
Rentedekningsgrad -22.4 9.4 1.4 1.4 1.2
Gjeldsgrad 0.8 0.4 1.4 1.6 1.8
Total kapitalrentabilitet -17.6 5.7 3 3 5.5
Signatur
07.08.2020
STYRET I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.08.2020
PROKURA
BENNEDSEN PETER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex