Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Benaissa Handel As
Juridisk navn:  Benaissa Handel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67050144
Mattias skytters vei 165 Mattias skytters vei 165 Fax:
1482 Nittedal 1482 Nittedal
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 816096812
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 9/30/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Rema 1000 Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.45%
Resultat  
  
-32.21%
Egenkapital  
  
-8.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 89.313.000 91.554.000 92.347.000 96.124.000
Resultat: 2.020.000 2.980.000 4.321.000 3.873.000
Egenkapital: 1.787.000 1.945.000 2.360.000 2.133.000
Regnskap for  Benaissa Handel As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 89.313.000 91.554.000 92.347.000 96.124.000
Driftskostnader -87.371.000 -88.637.000 -88.083.000 -92.318.000
Driftsresultat 1.942.000 2.917.000 4.264.000 3.806.000
Finansinntekter 78.000 64.000 61.000 78.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -12.000
Finans 78.000 64.000 58.000 66.000
Resultat før skatt 2.020.000 2.980.000 4.321.000 3.873.000
Skattekostnad -520.000 -683.000 -1.035.000 -987.000
Årsresultat 1.501.000 2.297.000 3.286.000 2.885.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.136.000 1.133.000 1.350.000 1.594.000
Sum omløpsmidler 10.779.000 11.835.000 14.376.000 11.568.000
Sum eiendeler 11.915.000 12.968.000 15.726.000 13.162.000
Sum opptjent egenkapital 1.287.000 1.445.000 1.860.000 1.633.000
Sum egenkapital 1.787.000 1.945.000 2.360.000 2.133.000
Sum langsiktig gjeld 0 53.000 68.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 10.128.000 10.970.000 13.298.000 10.958.000
Sum gjeld og egenkapital 11.915.000 12.968.000 15.726.000 13.162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 87.453.000 90.221.000 91.093.000 96.108.000
Andre inntekter 1.860.000 1.333.000 1.253.000 17.000
Driftsinntekter 89.313.000 91.554.000 92.347.000 96.124.000
Varekostnad -74.913.000 -76.018.000 -75.546.000 -79.495.000
Lønninger -3.724.000 -4.308.000 -4.527.000 -4.494.000
Avskrivning -588.000 -272.000 -269.000 -262.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.146.000 -8.039.000 -7.741.000 -8.067.000
Driftskostnader -87.371.000 -88.637.000 -88.083.000 -92.318.000
Driftsresultat 1.942.000 2.917.000 4.264.000 3.806.000
Finansinntekter 78.000 64.000 61.000 78.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -12.000
Finans 78.000 64.000 58.000 66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.000.000
Årsresultat 1.501.000 2.297.000 3.286.000 2.885.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.136.000 1.133.000 1.350.000 1.594.000
Sum varige driftsmidler 1.136.000 1.133.000 1.350.000 1.594.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.136.000 1.133.000 1.350.000 1.594.000
Varebeholdning 3.595.000 3.752.000 4.515.000 3.245.000
Kundefordringer 231.000 284.000 331.000 183.000
Andre fordringer 389.000 52.000 66.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.564.000 7.747.000 9.464.000 8.134.000
Sum omløpsmidler 10.779.000 11.835.000 14.376.000 11.568.000
Sum eiendeler 11.915.000 12.968.000 15.726.000 13.162.000
Sum opptjent egenkapital 1.287.000 1.445.000 1.860.000 1.633.000
Sum egenkapital 1.787.000 1.945.000 2.360.000 2.133.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 53.000 68.000 71.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.127.000 3.409.000 4.026.000 336.000
Sum langsiktig gjeld 0 53.000 68.000 71.000
Leverandørgjeld 6.704.000 6.006.000 7.804.000 7.371.000
Betalbar skatt 105.000 0 72.000 832.000
Skyldig offentlige avgifter 309.000 382.000 244.000 239.000
Utbytte 0 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 883.000 1.173.000 1.152.000 1.179.000
Sum kortsiktig gjeld 10.128.000 10.970.000 13.298.000 10.958.000
Sum gjeld og egenkapital 11.915.000 12.968.000 15.726.000 13.162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 651.000 865.000 1.078.000 610.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.7 0.8
Soliditet 1 1 1 16.2
Resultatgrad 2.2 3.2 4.6 4
Rentedekningsgrad 1421.3 317.2
Gjeldsgrad 5.7 5.7 5.7 5.2
Total kapitalrentabilitet 1 2 27.5 29.5
Signatur
23.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex