Benares AS
Juridisk navn:  Benares AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95949978
c/o Ralf Schmidt Syverstadkollen 38C c/o Ralf Schmidt Syverstadkollen 38C Fax:
1394 Nesbru 1394 Nesbru
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 992012560
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/2/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: E-Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
833.33%
Egenkapital  
  
1.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 32.000 0 10.000 0
Resultat: 88.000 -12.000 -2.064.000 -2.191.000 4.261.000
Egenkapital: 5.109.000 5.020.000 5.032.000 7.096.000 9.287.000
Regnskap for  Benares AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 32.000 0 10.000 0
Driftskostnader 60.000 -98.000 65.000 -2.213.000 -16.000
Driftsresultat 60.000 -66.000 64.000 -2.203.000 -16.000
Finansinntekter 30.000 54.000 -2.129.000 12.000 5.530.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 -1.253.000
Finans 28.000 54.000 -2.129.000 12.000 4.277.000
Resultat før skatt 88.000 -12.000 -2.064.000 -2.191.000 4.261.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 88.000 -12.000 -2.064.000 -2.191.000 4.261.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.086.000 2.086.000 2.086.000 4.216.000 4.216.000
Sum omløpsmidler 3.325.000 3.299.000 3.304.000 3.433.000 5.612.000
Sum eiendeler 5.411.000 5.385.000 5.390.000 7.649.000 9.828.000
Sum opptjent egenkapital 5.009.000 4.920.000 4.932.000 6.996.000 9.187.000
Sum egenkapital 5.109.000 5.020.000 5.032.000 7.096.000 9.287.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 302.000 365.000 358.000 553.000 541.000
Sum gjeld og egenkapital 5.411.000 5.385.000 5.390.000 7.649.000 9.828.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 32.000 0 10.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 32.000 0 10.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 90.000 -88.000 170.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -10.000 -105.000 -2.213.000 -16.000
Driftskostnader 60.000 -98.000 65.000 -2.213.000 -16.000
Driftsresultat 60.000 -66.000 64.000 -2.203.000 -16.000
Finansinntekter 30.000 54.000 -2.129.000 12.000 5.530.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 -1.253.000
Finans 28.000 54.000 -2.129.000 12.000 4.277.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 88.000 -12.000 -2.064.000 -2.191.000 4.261.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.086.000 2.086.000 2.086.000 4.216.000 4.216.000
Sum anleggsmidler 2.086.000 2.086.000 2.086.000 4.216.000 4.216.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 12.000 12.000
Andre fordringer 0 0 0 70.000 70.000
Sum investeringer 0 0 2.488.000 0 0
Kasse, bank 3.325.000 3.299.000 816.000 3.351.000 5.530.000
Sum omløpsmidler 3.325.000 3.299.000 3.304.000 3.433.000 5.612.000
Sum eiendeler 5.411.000 5.385.000 5.390.000 7.649.000 9.828.000
Sum opptjent egenkapital 5.009.000 4.920.000 4.932.000 6.996.000 9.187.000
Sum egenkapital 5.109.000 5.020.000 5.032.000 7.096.000 9.287.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 2.000 2.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 -13.000 -2.000 -8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 302.000 362.000 370.000 553.000 540.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 365.000 358.000 553.000 541.000
Sum gjeld og egenkapital 5.411.000 5.385.000 5.390.000 7.649.000 9.828.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.023.000 2.934.000 2.946.000 2.880.000 5.071.000
Likviditetsgrad 1 1 9 9.2 6.2 10.4
Likviditetsgrad 2 1 9 9.2 6.2 10.4
Soliditet 94.4 93.2 93.4 92.8 94.5
Resultatgrad -206.3
Rentedekningsgrad 3 4.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.7 -0.2 -38.3 -28.6 56.1
Signatur
06.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex