Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Benarius AS
Juridisk navn:  Benarius AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvalamarka 10 Kvalamarka 10 Fax:
5514 Haugesund 5514 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 990728275
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.63%
Resultat  
  
-59.6%
Egenkapital  
  
0.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 629.000 646.000 631.000 614.000 618.000
Resultat: 101.000 250.000 201.000 118.000 130.000
Egenkapital: 1.736.000 1.732.000 1.610.000 1.529.000 1.470.000
Regnskap for  Benarius AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 629.000 646.000 631.000 614.000 618.000
Driftskostnader -422.000 -231.000 -228.000 -279.000 -253.000
Driftsresultat 206.000 415.000 403.000 335.000 364.000
Finansinntekter 4.000 4.000 1.000 0 0
Finanskostnader -110.000 -169.000 -203.000 -217.000 -234.000
Finans -106.000 -165.000 -202.000 -217.000 -234.000
Resultat før skatt 101.000 250.000 201.000 118.000 130.000
Skattekostnad -22.000 -52.000 -45.000 -29.000 -36.000
Årsresultat 79.000 198.000 155.000 89.000 94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.076.000 4.212.000 4.353.000 4.500.000 4.664.000
Sum omløpsmidler 459.000 516.000 338.000 201.000 140.000
Sum eiendeler 4.535.000 4.728.000 4.691.000 4.701.000 4.804.000
Sum opptjent egenkapital 236.000 232.000 110.000 29.000 -30.000
Sum egenkapital 1.736.000 1.732.000 1.610.000 1.529.000 1.470.000
Sum langsiktig gjeld 2.624.000 2.763.000 2.851.000 3.003.000 3.185.000
Sum kortsiktig gjeld 175.000 232.000 230.000 168.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 4.535.000 4.727.000 4.691.000 4.700.000 4.804.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 629.000 646.000 631.000 614.000 618.000
Driftsinntekter 629.000 646.000 631.000 614.000 618.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -135.000 -141.000 -147.000 -152.000 -158.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -287.000 -90.000 -81.000 -127.000 -95.000
Driftskostnader -422.000 -231.000 -228.000 -279.000 -253.000
Driftsresultat 206.000 415.000 403.000 335.000 364.000
Finansinntekter 4.000 4.000 1.000 0 0
Finanskostnader -110.000 -169.000 -203.000 -217.000 -234.000
Finans -106.000 -165.000 -202.000 -217.000 -234.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -75.000 -75.000 -75.000 -30.000 0
Årsresultat 79.000 198.000 155.000 89.000 94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 13.000
Fast eiendom 4.076.000 4.212.000 4.353.000 4.500.000 4.652.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.076.000 4.212.000 4.353.000 4.500.000 4.652.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.076.000 4.212.000 4.353.000 4.500.000 4.664.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 68.000 0 9.000 1.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 459.000 448.000 338.000 192.000 139.000
Sum omløpsmidler 459.000 516.000 338.000 201.000 140.000
Sum eiendeler 4.535.000 4.728.000 4.691.000 4.701.000 4.804.000
Sum opptjent egenkapital 236.000 232.000 110.000 29.000 -30.000
Sum egenkapital 1.736.000 1.732.000 1.610.000 1.529.000 1.470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 136.000 114.000 61.000 16.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.624.000 2.763.000 2.851.000 3.003.000 3.185.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 99.000 152.000 150.000 133.000 144.000
Utbytte -75.000 -75.000 -75.000 -30.000 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 80.000 80.000 35.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 175.000 232.000 230.000 168.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 4.535.000 4.727.000 4.691.000 4.700.000 4.804.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 284.000 284.000 108.000 33.000 -9.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.2 1.5 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 2.6 2.2 1.5 1.2 1.0
Soliditet 38.3 36.6 34.3 32.5 30.6
Resultatgrad 32.8 64.2 63.9 54.6 58.9
Rentedekningsgrad 1.9 2.5 2 1.5 1.6
Gjeldsgrad 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3
Total kapitalrentabilitet 4.6 8.9 8.6 7.1 7.6
Signatur
18.01.2007
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex