Benatz Holding As
Juridisk navn:  Benatz Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kjempeholen 55 Kjempeholen 55 Fax:
4324 Sandnes 4324 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 918764437
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/9/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-40%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -5.000 -5.000 0
Egenkapital: 9.000 15.000 20.000
Regnskap for  Benatz Holding As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 0
Driftsresultat -5.000 -5.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -5.000 -5.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -5.000 -5.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 10.000 15.000 21.000
Sum eiendeler 40.000 45.000 51.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 -15.000 -10.000
Sum egenkapital 9.000 15.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 31.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 40.000 46.000 51.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 0
Driftsresultat -5.000 -5.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -5.000 -5.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 30.000 30.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.000 15.000 21.000
Sum omløpsmidler 10.000 15.000 21.000
Sum eiendeler 40.000 45.000 51.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 -15.000 -10.000
Sum egenkapital 9.000 15.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 31.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 31.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 40.000 46.000 51.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.000 -16.000 -10.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.7
Soliditet 22.5 32.6 39.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.4 2.1 1.6
Total kapitalrentabilitet -12.5 -10.9 0
Signatur
09.11.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex