Benazir As
Juridisk navn:  Benazir As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51919460
Lagårdsveien 91 Lagårdsveien 91 Fax:
4010 Stavanger 4010 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 916163282
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fryd Revisjon As
Regnskapsfører: Davender Mann Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-3600%
Egenkapital  
  
-68.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -185.000 -5.000 -5.000 -10.000 -12.000
Egenkapital: 84.000 269.000 274.000 279.000 288.000
Regnskap for  Benazir As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -10.000 -12.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -5.000 -10.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -180.000 0 0 0 0
Finans -180.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -185.000 -5.000 -5.000 -10.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -185.000 -5.000 -5.000 -10.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 280.000 280.000 100.000 0
Sum omløpsmidler 5.000 5.000 5.000 185.000 300.000
Sum eiendeler 105.000 285.000 285.000 285.000 300.000
Sum opptjent egenkapital -216.000 -31.000 -26.000 -21.000 -12.000
Sum egenkapital 84.000 269.000 274.000 279.000 288.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21.000 16.000 11.000 6.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 105.000 285.000 285.000 285.000 300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -10.000 -12.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -10.000 -12.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -5.000 -10.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -180.000 0 0 0 0
Finans -180.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -185.000 -5.000 -5.000 -10.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 280.000 280.000 100.000 0
Sum anleggsmidler 100.000 280.000 280.000 100.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 5.000 5.000 185.000 300.000
Sum omløpsmidler 5.000 5.000 5.000 185.000 300.000
Sum eiendeler 105.000 285.000 285.000 285.000 300.000
Sum opptjent egenkapital -216.000 -31.000 -26.000 -21.000 -12.000
Sum egenkapital 84.000 269.000 274.000 279.000 288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 14.000 10.000 5.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 16.000 11.000 6.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 105.000 285.000 285.000 285.000 300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -16.000 -11.000 -6.000 179.000 288.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.5 30.8 25.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.5 30.8 25.1
Soliditet 8 94.4 96.1 97.9 96.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -4.8 -1.8 -1.8 -3.5 -4.0
Signatur
31.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex