Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Benedictes As
Juridisk navn:  Benedictes As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kyrkjevegen 5B Kyrkjevegen 5B Fax:
2660 Dombås 2660 Dombås
Fylke: Kommune:
Innlandet Dovre
Org.nr: 923035893
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/14/2019
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 204.000
Resultat: -69.000
Egenkapital: -44.000
Regnskap for  Benedictes As
Resultat 2019
Driftsinntekter 204.000
Driftskostnader -271.000
Driftsresultat -67.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Resultat før skatt -69.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 253.000
Sum eiendeler 253.000
Sum opptjent egenkapital -74.000
Sum egenkapital -44.000
Sum langsiktig gjeld 300.000
Sum kortsiktig gjeld -3.000
Sum gjeld og egenkapital 253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 204.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 204.000
Varekostnad -95.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -176.000
Driftskostnader -271.000
Driftsresultat -67.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 185.000
Kundefordringer 5.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 63.000
Sum omløpsmidler 253.000
Sum eiendeler 253.000
Sum opptjent egenkapital -74.000
Sum egenkapital -44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 300.000
Leverandørgjeld 4.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter -9.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld -3.000
Sum gjeld og egenkapital 253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 256.000
Likviditetsgrad 1 -84.3
Likviditetsgrad 2 -22.7
Soliditet -17.4
Resultatgrad -32.8
Rentedekningsgrad -33.5
Gjeldsgrad -6.8
Total kapitalrentabilitet -26.5
Signatur
08.07.2019
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
08.07.2019
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex