Bengt Knoll As
Juridisk navn:  Bengt Knoll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64957008
Furustubben 18 Furustubben 18 Fax: 64957461
1555 Son 1555 Son
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 916137397
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/1979 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapssentralen As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.5%
Resultat  
  
24.19%
Egenkapital  
  
202.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 167.000 127.000 61.000 60.000 6.837.000
Resultat: 77.000 62.000 -13.000 -62.000 377.000
Egenkapital: 115.000 38.000 -24.000 -11.000 51.000
Regnskap for  Bengt Knoll As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 167.000 127.000 61.000 60.000 6.837.000
Driftskostnader -90.000 -65.000 -68.000 -104.000 -6.435.000
Driftsresultat 77.000 62.000 -8.000 -45.000 402.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 -17.000 -27.000
Finans 0 0 -5.000 -17.000 -25.000
Resultat før skatt 77.000 62.000 -13.000 -62.000 377.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 77.000 62.000 -13.000 -62.000 377.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 32.000 42.000 52.000 86.000
Sum omløpsmidler 131.000 462.000 139.000 285.000 341.000
Sum eiendeler 153.000 494.000 181.000 337.000 427.000
Sum opptjent egenkapital -135.000 -212.000 -274.000 -261.000 -199.000
Sum egenkapital 115.000 38.000 -24.000 -11.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 8.000 41.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 457.000 198.000 308.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 153.000 495.000 182.000 338.000 427.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 167.000 127.000 55.000 60.000 6.331.000
Andre inntekter 0 0 6.000 0 507.000
Driftsinntekter 167.000 127.000 61.000 60.000 6.837.000
Varekostnad -9.000 0 12.000 -15.000 -2.146.000
Lønninger 0 0 0 1.000 -2.597.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -71.000 -55.000 -70.000 -80.000 -1.662.000
Driftskostnader -90.000 -65.000 -68.000 -104.000 -6.435.000
Driftsresultat 77.000 62.000 -8.000 -45.000 402.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 -17.000 -27.000
Finans 0 0 -5.000 -17.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 77.000 62.000 -13.000 -62.000 377.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 20.000 30.000 39.000 73.000
Sum varige driftsmidler 22.000 32.000 42.000 52.000 86.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 32.000 42.000 52.000 86.000
Varebeholdning 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kundefordringer 0 82.000 0 15.000 15.000
Andre fordringer 0 3.000 15.000 170.000 261.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 119.000 368.000 115.000 91.000 55.000
Sum omløpsmidler 131.000 462.000 139.000 285.000 341.000
Sum eiendeler 153.000 494.000 181.000 337.000 427.000
Sum opptjent egenkapital -135.000 -212.000 -274.000 -261.000 -199.000
Sum egenkapital 115.000 38.000 -24.000 -11.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 8.000 41.000 50.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 23.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0 0 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 457.000 198.000 308.000 302.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 457.000 198.000 308.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 153.000 495.000 182.000 338.000 427.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 93.000 5.000 -59.000 -23.000 15.000
Likviditetsgrad 1 3.4 1 0.7 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 3.1 1 0.7 0.9 1.1
Soliditet 75.2 7.7 -13.2 -3.3 11.9
Resultatgrad 46.1 48.8 -13.1 -75.0 5.9
Rentedekningsgrad -1.6 -2.6 15.0
Gjeldsgrad 0.3 1 -8.6 -31.7 7.4
Total kapitalrentabilitet 50.3 12.5 -4.4 -13.3 94.6
Signatur
08.11.2010
BENGT KNOLL
ELIN MARGARETH KNOLL
Prokurister
08.11.2010
PROKURA HVER FOR SEG:
BENGT KNOLL
ELIN MARGARETH KNOLL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex