Benh As
Juridisk navn:  Benh As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93007479
Postboks 577 Olsvikstallen 21 Fax:
5884 Bergen 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918117849
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/6/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 0 -15.000
Egenkapital: 30.000 30.000
Regnskap for  Benh As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 -15.000
Driftsresultat 0 -15.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 -15.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 30.000
Sum omløpsmidler 30.000 0
Sum eiendeler 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 -15.000
Driftskostnader 0 -15.000
Driftsresultat 0 -15.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 30.000
Sum varige driftsmidler 0 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 30.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 30.000 0
Sum omløpsmidler 30.000 0
Sum eiendeler 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
09.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
PETER BENEDICT ERNEST
Prokurister
09.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex