Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Benkers As
Juridisk navn:  Benkers As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Florvågvegen 109 Florvågvegen 109 Fax:
5305 Florvåg 5305 Florvåg
Fylke: Kommune:
Hordaland Askøy
Org.nr: 916027435
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/27/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
950%
Resultat  
  
26.32%
Egenkapital  
  
-31.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.000 2.000 99.000 0
Resultat: -14.000 -19.000 -47.000 -1.000
Egenkapital: -58.000 -44.000 -25.000 22.000
Regnskap for  Benkers As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.000 2.000 99.000 0
Driftskostnader -29.000 -17.000 -146.000 -1.000
Driftsresultat -8.000 -15.000 -46.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -4.000 0 0
Finans -6.000 -4.000 0 0
Resultat før skatt -14.000 -19.000 -47.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -19.000 -47.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 257.000 182.000 90.000 22.000
Sum eiendeler 257.000 182.000 90.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -88.000 -74.000 -55.000 -8.000
Sum egenkapital -58.000 -44.000 -25.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 314.000 225.000 115.000 0
Sum gjeld og egenkapital 256.000 181.000 90.000 22.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.000 0 97.000 0
Andre inntekter 0 2.000 2.000 0
Driftsinntekter 21.000 2.000 99.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -108.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -17.000 -38.000 -1.000
Driftskostnader -29.000 -17.000 -146.000 -1.000
Driftsresultat -8.000 -15.000 -46.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -4.000 0 0
Finans -6.000 -4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -19.000 -47.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 9.000 9.000 0
Andre fordringer 239.000 167.000 68.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 6.000 13.000 22.000
Sum omløpsmidler 257.000 182.000 90.000 22.000
Sum eiendeler 257.000 182.000 90.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -88.000 -74.000 -55.000 -8.000
Sum egenkapital -58.000 -44.000 -25.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 317.000 213.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -5.000 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0 12.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 10.000 103.000 0
Sum kortsiktig gjeld 314.000 225.000 115.000 0
Sum gjeld og egenkapital 256.000 181.000 90.000 22.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -57.000 -43.000 -25.000 22.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.0
Soliditet -22.7 -24.3 -27.8 100.0
Resultatgrad -38.1 -46.5
Rentedekningsgrad -1.3 -3.8
Gjeldsgrad -5.4 -5.1 -4.6 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.1 -8.3 -51.1 -4.5
Signatur
08.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex