Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bens Kafe Og Motell AS
Juridisk navn:  Bens Kafe Og Motell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51497000
Sørlandsveien 525 Sørlandsveien 525 Fax: 51497007
4376 Helleland 4376 Helleland
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 910458469
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 9/1/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: John Skårland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.77%
Resultat  
  
306.15%
Egenkapital  
  
22.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.490.000 8.556.000 8.510.000 9.246.000 9.483.000
Resultat: 637.000 -309.000 -780.000 -212.000 160.000
Egenkapital: 3.465.000 2.828.000 3.137.000 3.917.000 4.084.000
Regnskap for  Bens Kafe Og Motell AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.490.000 8.556.000 8.510.000 9.246.000 9.483.000
Driftskostnader -7.713.000 -8.732.000 -9.150.000 -9.316.000 -9.152.000
Driftsresultat 777.000 -175.000 -640.000 -70.000 330.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -140.000 -135.000 -142.000 -143.000 -170.000
Finans -140.000 -134.000 -140.000 -142.000 -169.000
Resultat før skatt 637.000 -309.000 -780.000 -212.000 160.000
Skattekostnad 0 0 0 46.000 -42.000
Årsresultat 637.000 -309.000 -780.000 -167.000 118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.284.000 6.532.000 7.280.000 8.061.000 8.467.000
Sum omløpsmidler 1.437.000 801.000 706.000 1.116.000 1.319.000
Sum eiendeler 7.721.000 7.333.000 7.986.000 9.177.000 9.786.000
Sum opptjent egenkapital 2.965.000 2.328.000 2.637.000 3.417.000 3.584.000
Sum egenkapital 3.465.000 2.828.000 3.137.000 3.917.000 4.084.000
Sum langsiktig gjeld 3.431.000 3.677.000 3.996.000 4.316.000 4.715.000
Sum kortsiktig gjeld 827.000 828.000 853.000 945.000 988.000
Sum gjeld og egenkapital 7.723.000 7.333.000 7.986.000 9.178.000 9.787.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.490.000 8.556.000 8.510.000 9.246.000 9.483.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.490.000 8.556.000 8.510.000 9.246.000 9.483.000
Varekostnad -2.039.000 -2.168.000 -2.367.000 -2.418.000 -2.353.000
Lønninger -3.898.000 -4.431.000 -4.694.000 -4.775.000 -4.587.000
Avskrivning -749.000 -769.000 -781.000 -738.000 -729.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.027.000 -1.364.000 -1.308.000 -1.385.000 -1.483.000
Driftskostnader -7.713.000 -8.732.000 -9.150.000 -9.316.000 -9.152.000
Driftsresultat 777.000 -175.000 -640.000 -70.000 330.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -140.000 -135.000 -142.000 -143.000 -170.000
Finans -140.000 -134.000 -140.000 -142.000 -169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 637.000 -309.000 -780.000 -167.000 118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.294.000 5.782.000 6.270.000 6.762.000 7.256.000
Maskiner anlegg 488.000 625.000 778.000 961.000 766.000
Driftsløsøre 503.000 125.000 231.000 338.000 445.000
Sum varige driftsmidler 6.284.000 6.532.000 7.280.000 8.061.000 8.467.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.284.000 6.532.000 7.280.000 8.061.000 8.467.000
Varebeholdning 105.000 84.000 110.000 137.000 112.000
Kundefordringer 309.000 106.000 83.000 281.000 111.000
Andre fordringer 43.000 92.000 101.000 110.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 980.000 518.000 411.000 589.000 1.000.000
Sum omløpsmidler 1.437.000 801.000 706.000 1.116.000 1.319.000
Sum eiendeler 7.721.000 7.333.000 7.986.000 9.177.000 9.786.000
Sum opptjent egenkapital 2.965.000 2.328.000 2.637.000 3.417.000 3.584.000
Sum egenkapital 3.465.000 2.828.000 3.137.000 3.917.000 4.084.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 46.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.431.000 3.677.000 3.996.000 4.316.000 4.715.000
Leverandørgjeld 146.000 159.000 152.000 201.000 192.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 35.000
Skyldig offentlige avgifter 366.000 354.000 349.000 364.000 385.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 314.000 315.000 351.000 380.000 377.000
Sum kortsiktig gjeld 827.000 828.000 853.000 945.000 988.000
Sum gjeld og egenkapital 7.723.000 7.333.000 7.986.000 9.178.000 9.787.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 610.000 -27.000 -147.000 171.000 331.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1 0.8 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 0.9 0.7 1 1.3
Soliditet 44.9 38.6 39.3 42.7 41.7
Resultatgrad 9.2 -7.5 -0.8 3.5
Rentedekningsgrad 5.5 -1.3 -4.5 -0.5 1.9
Gjeldsgrad 1.2 1.6 1.5 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 10.1 -2.4 -0.8 3.4
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN.
Prokurister
07.06.2006
PROKURA HVER FOR SEG
GRØSFJELL ALLIS JUDITH
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex