Bensan AS
Juridisk navn:  Bensan AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55265569
Eidsvågskogen 25 Eidsvågskogen 25 Fax:
5104 Eidsvåg I Åsane 5104 Eidsvåg I Åsane
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 887734712
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bryggen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.32%
Resultat  
  
70.31%
Egenkapital  
  
-16.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 76.000 82.000 110.000 133.000 109.000
Resultat: -19.000 -64.000 3.000 8.000 -15.000
Egenkapital: 445.000 534.000 598.000 595.000 587.000
Regnskap for  Bensan AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 76.000 82.000 110.000 133.000 109.000
Driftskostnader -99.000 -103.000 -125.000 -186.000 -130.000
Driftsresultat -22.000 -21.000 -15.000 -54.000 -21.000
Finansinntekter 4.000 2.000 18.000 63.000 6.000
Finanskostnader 0 -45.000 0 0 0
Finans 4.000 -43.000 18.000 63.000 6.000
Resultat før skatt -19.000 -64.000 3.000 8.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 2.000
Årsresultat -19.000 -64.000 3.000 8.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 45.000 52.000 63.000
Sum omløpsmidler 445.000 534.000 557.000 568.000 531.000
Sum eiendeler 445.000 534.000 602.000 620.000 594.000
Sum opptjent egenkapital 415.000 434.000 498.000 495.000 487.000
Sum egenkapital 445.000 534.000 598.000 595.000 587.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 4.000 25.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 445.000 534.000 602.000 620.000 594.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.000 82.000 110.000 133.000 109.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 76.000 82.000 110.000 133.000 109.000
Varekostnad 0 0 -13.000 0 0
Lønninger 0 -1.000 -2.000 -38.000 -26.000
Avskrivning 0 0 -7.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -99.000 -102.000 -103.000 -138.000 -94.000
Driftskostnader -99.000 -103.000 -125.000 -186.000 -130.000
Driftsresultat -22.000 -21.000 -15.000 -54.000 -21.000
Finansinntekter 4.000 2.000 18.000 63.000 6.000
Finanskostnader 0 -45.000 0 0 0
Finans 4.000 -43.000 18.000 63.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -64.000 3.000 8.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 7.000 18.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 7.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 45.000 45.000 45.000
Sum anleggsmidler 0 0 45.000 52.000 63.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 0 6.000 38.000 20.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 440.000 534.000 551.000 530.000 511.000
Sum omløpsmidler 445.000 534.000 557.000 568.000 531.000
Sum eiendeler 445.000 534.000 602.000 620.000 594.000
Sum opptjent egenkapital 415.000 434.000 498.000 495.000 487.000
Sum egenkapital 445.000 534.000 598.000 595.000 587.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 1.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 4.000 25.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 4.000 25.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 445.000 534.000 602.000 620.000 594.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 445.000 534.000 553.000 543.000 524.000
Likviditetsgrad 1 139.3 22.7 75.9
Likviditetsgrad 2 0 0 139.3 22.7 75.9
Soliditet 1 1 99.3 9 98.8
Resultatgrad -28.9 -25.6 -13.6 -40.6 -19.3
Rentedekningsgrad -0.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.6 0.5 1.5 -2.5
Signatur
26.12.2019
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex