Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bent Lundsrud AS
Juridisk navn:  Bent Lundsrud AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69892345
Postboks 264 Brandsrudveien 8 Fax: 69893345
1851 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 970943315
Aksjekapital: 3.117.500 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/3/1994 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ernst & Young As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.24%
Resultat  
  
-420.59%
Egenkapital  
  
-3.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.025.000 1.353.000 1.057.000 1.254.000 1.127.000
Resultat: -177.000 -34.000 -847.000 0 -79.000
Egenkapital: 3.959.000 4.097.000 4.086.000 4.692.000 4.645.000
Regnskap for  Bent Lundsrud AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.025.000 1.353.000 1.057.000 1.254.000 1.127.000
Driftskostnader -1.201.000 -1.385.000 -1.910.000 -1.264.000 -1.218.000
Driftsresultat -175.000 -33.000 -853.000 -9.000 -91.000
Finansinntekter 2.000 2.000 8.000 11.000 16.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 -2.000 -2.000 -5.000
Finans -2.000 -1.000 6.000 9.000 11.000
Resultat før skatt -177.000 -34.000 -847.000 0 -79.000
Skattekostnad 39.000 45.000 242.000 47.000 115.000
Årsresultat -138.000 11.000 -606.000 47.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.002.000 3.904.000 3.887.000 3.956.000 4.025.000
Sum omløpsmidler 1.638.000 1.887.000 1.693.000 2.707.000 2.403.000
Sum eiendeler 5.640.000 5.791.000 5.580.000 6.663.000 6.428.000
Sum opptjent egenkapital -608.000 -470.000 -481.000 124.000 78.000
Sum egenkapital 3.959.000 4.097.000 4.086.000 4.692.000 4.645.000
Sum langsiktig gjeld 781.000 820.000 882.000 1.124.000 1.179.000
Sum kortsiktig gjeld 900.000 874.000 612.000 847.000 605.000
Sum gjeld og egenkapital 5.641.000 5.792.000 5.581.000 6.663.000 6.430.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 210.000 289.000 349.000 484.000 376.000
Andre inntekter 815.000 1.064.000 707.000 770.000 751.000
Driftsinntekter 1.025.000 1.353.000 1.057.000 1.254.000 1.127.000
Varekostnad -24.000 -151.000 -143.000 -55.000 -49.000
Lønninger -560.000 -647.000 -527.000 -631.000 -583.000
Avskrivning -102.000 -78.000 -69.000 -69.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -515.000 -509.000 -1.171.000 -509.000 -517.000
Driftskostnader -1.201.000 -1.385.000 -1.910.000 -1.264.000 -1.218.000
Driftsresultat -175.000 -33.000 -853.000 -9.000 -91.000
Finansinntekter 2.000 2.000 8.000 11.000 16.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 -2.000 -2.000 -5.000
Finans -2.000 -1.000 6.000 9.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -138.000 11.000 -606.000 47.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.894.000 3.810.000 3.875.000 3.939.000 4.004.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 107.000 94.000 13.000 17.000 21.000
Sum varige driftsmidler 4.002.000 3.904.000 3.887.000 3.956.000 4.025.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.002.000 3.904.000 3.887.000 3.956.000 4.025.000
Varebeholdning 1.142.000 1.072.000 1.135.000 1.229.000 1.206.000
Kundefordringer 6.000 7.000 7.000 3.000 20.000
Andre fordringer 39.000 25.000 31.000 35.000 55.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 450.000 783.000 519.000 1.438.000 1.121.000
Sum omløpsmidler 1.638.000 1.887.000 1.693.000 2.707.000 2.403.000
Sum eiendeler 5.640.000 5.791.000 5.580.000 6.663.000 6.428.000
Sum opptjent egenkapital -608.000 -470.000 -481.000 124.000 78.000
Sum egenkapital 3.959.000 4.097.000 4.086.000 4.692.000 4.645.000
Sum avsetninger til forpliktelser 781.000 820.000 882.000 1.124.000 1.171.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 781.000 820.000 882.000 1.124.000 1.179.000
Leverandørgjeld 248.000 56.000 30.000 33.000 68.000
Betalbar skatt 0 17.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 95.000 39.000 103.000 73.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 643.000 706.000 544.000 711.000 464.000
Sum kortsiktig gjeld 900.000 874.000 612.000 847.000 605.000
Sum gjeld og egenkapital 5.641.000 5.792.000 5.581.000 6.663.000 6.430.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 738.000 1.013.000 1.081.000 1.860.000 1.798.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.2 2.8 3.2 4.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 0.9 1.7 2.0
Soliditet 70.2 70.7 73.2 70.4 72.3
Resultatgrad -17.1 -2.4 -80.7 -0.7 -8.1
Rentedekningsgrad -43.8 -426.5 -4.5 -15.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -3.1 -0.5 -15.1 0 -1.2
Signatur
17.01.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex