Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bentax AS
Juridisk navn:  Bentax AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22122630
Oscars Gate 81 Oscars Gate 81 Fax: 22559183
0256 Oslo 256 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 933021750
Aksjekapital: 24.970.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/8/1976 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.72%
Resultat  
  
-35.94%
Egenkapital  
  
-0.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 34.763.000 38.086.000 37.010.000 38.135.000 38.845.000
Resultat: 15.683.000 24.483.000 28.328.000 27.790.000 24.600.000
Egenkapital: 223.350.000 224.393.000 219.856.000 197.349.000 175.325.000
Regnskap for  Bentax AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 34.763.000 38.086.000 37.010.000 38.135.000 38.845.000
Driftskostnader -12.558.000 -14.665.000 -11.267.000 -11.737.000 -13.046.000
Driftsresultat 22.205.000 23.422.000 25.742.000 26.398.000 25.798.000
Finansinntekter 3.192.000 3.051.000 4.727.000 4.581.000 4.146.000
Finanskostnader -9.715.000 -1.990.000 -2.142.000 -3.188.000 -5.345.000
Finans -6.523.000 1.061.000 2.585.000 1.393.000 -1.199.000
Resultat før skatt 15.683.000 24.483.000 28.328.000 27.790.000 24.600.000
Skattekostnad -4.402.000 -5.117.000 -5.821.000 -5.696.000 -6.819.000
Årsresultat 11.281.000 19.366.000 22.507.000 22.094.000 17.780.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 325.526.000 316.680.000 302.446.000 314.017.000 334.250.000
Sum omløpsmidler 35.257.000 42.446.000 46.719.000 18.302.000 19.918.000
Sum eiendeler 360.783.000 359.126.000 349.165.000 332.319.000 354.168.000
Sum opptjent egenkapital 198.380.000 199.423.000 194.886.000 172.379.000 150.355.000
Sum egenkapital 223.350.000 224.393.000 219.856.000 197.349.000 175.325.000
Sum langsiktig gjeld 127.638.000 126.287.000 115.520.000 120.085.000 163.478.000
Sum kortsiktig gjeld 9.794.000 8.447.000 13.789.000 14.887.000 15.364.000
Sum gjeld og egenkapital 360.782.000 359.127.000 349.165.000 332.321.000 354.167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 34.763.000 38.086.000 37.010.000 38.135.000 38.845.000
Driftsinntekter 34.763.000 38.086.000 37.010.000 38.135.000 38.845.000
Varekostnad -4.000 -841.000 -11.000 -15.000 -605.000
Lønninger -3.354.000 -3.211.000 -2.121.000 -2.311.000 -2.066.000
Avskrivning -4.411.000 -4.516.000 -4.632.000 -4.826.000 -4.833.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.789.000 -6.097.000 -4.503.000 -4.585.000 -5.542.000
Driftskostnader -12.558.000 -14.665.000 -11.267.000 -11.737.000 -13.046.000
Driftsresultat 22.205.000 23.422.000 25.742.000 26.398.000 25.798.000
Finansinntekter 3.192.000 3.051.000 4.727.000 4.581.000 4.146.000
Finanskostnader -9.715.000 -1.990.000 -2.142.000 -3.188.000 -5.345.000
Finans -6.523.000 1.061.000 2.585.000 1.393.000 -1.199.000
Konsernbidrag -12.323.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.281.000 19.366.000 22.507.000 22.094.000 17.780.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 212.652.000 215.807.000 219.888.000 224.376.000 228.009.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 355.000 402.000 472.000 950.000 664.000
Sum varige driftsmidler 213.007.000 216.209.000 220.360.000 225.326.000 228.673.000
Sum finansielle anleggsmidler 112.519.000 100.471.000 82.086.000 88.691.000 105.576.000
Sum anleggsmidler 325.526.000 316.680.000 302.446.000 314.017.000 334.250.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 66.000 247.000 143.000 17.000 758.000
Andre fordringer 313.000 80.000 33.999.000 478.000 441.000
Sum investeringer 0 0 2.609.000 0 0
Kasse, bank 34.878.000 42.119.000 9.969.000 17.807.000 18.719.000
Sum omløpsmidler 35.257.000 42.446.000 46.719.000 18.302.000 19.918.000
Sum eiendeler 360.783.000 359.126.000 349.165.000 332.319.000 354.168.000
Sum opptjent egenkapital 198.380.000 199.423.000 194.886.000 172.379.000 150.355.000
Sum egenkapital 223.350.000 224.393.000 219.856.000 197.349.000 175.325.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.337.000 16.694.000 16.935.000 17.088.000 17.676.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 127.638.000 126.287.000 115.520.000 120.085.000 163.478.000
Leverandørgjeld 150.000 433.000 297.000 970.000 1.609.000
Betalbar skatt 2.405.000 676.000 5.974.000 6.258.000 5.895.000
Skyldig offentlige avgifter 1.314.000 1.421.000 1.305.000 1.288.000 1.311.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.925.000 5.917.000 6.214.000 6.371.000 6.549.000
Sum kortsiktig gjeld 9.794.000 8.447.000 13.789.000 14.887.000 15.364.000
Sum gjeld og egenkapital 360.782.000 359.127.000 349.165.000 332.321.000 354.167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.463.000 33.999.000 32.930.000 3.415.000 4.554.000
Likviditetsgrad 1 3.6 5 3.4 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 3.6 5 3.4 1.3 1.3
Soliditet 61.9 62.5 6 59.4 49.5
Resultatgrad 63.9 61.5 69.6 69.2 66.4
Rentedekningsgrad 2.3 11.8 1 9.7 5.6
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.7 1.0
Total kapitalrentabilitet 7 7.4 8.7 9.3 8.5
Signatur
15.11.2018
SIGNATUR
RINDAL BENTE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex