Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bento Invest As
Juridisk navn:  Bento Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Co Holt Bente,Hoslebakken 5 C/O Bente T. Holt Hoslebakken 5 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 999256937
Aksjekapital: 38.000 NOK
Etableringsdato: 9/6/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-18.84%
Egenkapital  
  
0.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 56.000 69.000 69.000 135.000 153.000
Egenkapital: 5.526.000 5.484.000 5.432.000 5.382.000 5.283.000
Regnskap for  Bento Invest As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -24.000 -21.000 -24.000 0 -1.000
Driftsresultat -24.000 -21.000 -24.000 0 -1.000
Finansinntekter 80.000 90.000 93.000 136.000 154.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 80.000 90.000 93.000 136.000 154.000
Resultat før skatt 56.000 69.000 69.000 135.000 153.000
Skattekostnad -13.000 -17.000 -19.000 -37.000 -43.000
Årsresultat 42.000 52.000 50.000 99.000 110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.940.000 0 16.000 16.000 0
Sum omløpsmidler 3.599.000 5.501.000 5.450.000 5.418.000 5.326.000
Sum eiendeler 5.539.000 5.501.000 5.466.000 5.434.000 5.326.000
Sum opptjent egenkapital 5.199.000 5.156.000 5.104.000 5.054.000 4.955.000
Sum egenkapital 5.526.000 5.484.000 5.432.000 5.382.000 5.283.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 17.000 35.000 53.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 5.539.000 5.500.000 5.466.000 5.434.000 5.325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -21.000 -24.000 0 -1.000
Driftskostnader -24.000 -21.000 -24.000 0 -1.000
Driftsresultat -24.000 -21.000 -24.000 0 -1.000
Finansinntekter 80.000 90.000 93.000 136.000 154.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 80.000 90.000 93.000 136.000 154.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 42.000 52.000 50.000 99.000 110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.940.000 0 16.000 16.000 0
Sum anleggsmidler 1.940.000 0 16.000 16.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.594.000 2.791.000 1.032.000 368.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.004.000 2.709.000 4.418.000 5.050.000 5.326.000
Sum omløpsmidler 3.599.000 5.501.000 5.450.000 5.418.000 5.326.000
Sum eiendeler 5.539.000 5.501.000 5.466.000 5.434.000 5.326.000
Sum opptjent egenkapital 5.199.000 5.156.000 5.104.000 5.054.000 4.955.000
Sum egenkapital 5.526.000 5.484.000 5.432.000 5.382.000 5.283.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 16.000 16.000 0
Betalbar skatt 13.000 17.000 19.000 37.000 43.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 17.000 35.000 53.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 5.539.000 5.500.000 5.466.000 5.434.000 5.325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.586.000 5.484.000 5.415.000 5.365.000 5.283.000
Likviditetsgrad 1 276.8 323.6 155.7 102.2 123.9
Likviditetsgrad 2 276.8 323.6 155.8 102.3 123.9
Soliditet 99.8 99.7 99.4 99.0 99.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1 1.3 1.3 2.5 2.9
Signatur
18.12.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex