Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bento Sushi As
Juridisk navn:  Bento Sushi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52726868
Strandgata 150 Strandgata 150 Fax:
5527 Haugesund 5527 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 918465162
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/6/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Marion Degerstrøm
Regnskapsfører: Amanda Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
46.39%
Resultat  
  
116.36%
Egenkapital  
  
68.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 7.192.000 4.913.000 2.885.000
Resultat: 238.000 110.000 -498.000
Egenkapital: -84.000 -270.000 -351.000
Regnskap for  Bento Sushi As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.192.000 4.913.000 2.885.000
Driftskostnader -6.946.000 -4.788.000 -3.376.000
Driftsresultat 246.000 124.000 -491.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -14.000 -7.000
Finans -7.000 -14.000 -7.000
Resultat før skatt 238.000 110.000 -498.000
Skattekostnad -52.000 -29.000 117.000
Årsresultat 186.000 81.000 -381.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 518.000 274.000 164.000
Sum omløpsmidler 250.000 330.000 82.000
Sum eiendeler 768.000 604.000 246.000
Sum opptjent egenkapital -114.000 -300.000 -381.000
Sum egenkapital -84.000 -270.000 -351.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 852.000 875.000 597.000
Sum gjeld og egenkapital 768.000 605.000 246.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.192.000 4.905.000 2.882.000
Andre inntekter 0 7.000 3.000
Driftsinntekter 7.192.000 4.913.000 2.885.000
Varekostnad -2.394.000 -1.496.000 -1.106.000
Lønninger -3.607.000 -2.554.000 -1.605.000
Avskrivning -16.000 -11.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -929.000 -727.000 -661.000
Driftskostnader -6.946.000 -4.788.000 -3.376.000
Driftsresultat 246.000 124.000 -491.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -14.000 -7.000
Finans -7.000 -14.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 186.000 81.000 -381.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 88.000 117.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 59.000 75.000 29.000
Sum varige driftsmidler 59.000 75.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 424.000 112.000 19.000
Sum anleggsmidler 518.000 274.000 164.000
Varebeholdning 65.000 65.000 16.000
Kundefordringer 20.000 14.000 31.000
Andre fordringer 5.000 19.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 159.000 232.000 35.000
Sum omløpsmidler 250.000 330.000 82.000
Sum eiendeler 768.000 604.000 246.000
Sum opptjent egenkapital -114.000 -300.000 -381.000
Sum egenkapital -84.000 -270.000 -351.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 204.000 147.000 142.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 269.000 236.000 150.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 379.000 492.000 305.000
Sum kortsiktig gjeld 852.000 875.000 597.000
Sum gjeld og egenkapital 768.000 605.000 246.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -602.000 -545.000 -515.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.1
Soliditet -10.9 -44.6 -142.7
Resultatgrad 3.4 2.5
Rentedekningsgrad 35.1 8.9 -70.1
Gjeldsgrad -10.1 -3.2 -1.7
Total kapitalrentabilitet 3 20.5 -199.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex