Bentor Eiendom AS
Juridisk navn:  Bentor Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 214 Skudenesvegen 9 Fax:
4291 Kopervik 4250 Kopervik
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 991756515
Aksjekapital: 900.000 NOK
Etableringsdato: 9/20/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Tsrevisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.89%
Resultat  
  
333.33%
Egenkapital  
  
2.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 156.000 159.000 156.000 150.000 153.000
Resultat: 13.000 3.000 -15.000 10.000 -3.000
Egenkapital: 431.000 421.000 425.000 443.000 442.000
Regnskap for  Bentor Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 156.000 159.000 156.000 150.000 153.000
Driftskostnader -67.000 -79.000 -100.000 -68.000 -82.000
Driftsresultat 89.000 79.000 56.000 82.000 71.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -76.000 -77.000 -72.000 -72.000 -74.000
Finans -76.000 -77.000 -72.000 -72.000 -74.000
Resultat før skatt 13.000 3.000 -15.000 10.000 -3.000
Skattekostnad -3.000 -7.000 -3.000 -9.000 -12.000
Årsresultat 10.000 -4.000 -18.000 1.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.947.000 3.950.000 3.957.000 3.959.000 3.968.000
Sum omløpsmidler 16.000 21.000 31.000 58.000 18.000
Sum eiendeler 3.963.000 3.971.000 3.988.000 4.017.000 3.986.000
Sum opptjent egenkapital -469.000 -479.000 -475.000 -457.000 -458.000
Sum egenkapital 431.000 421.000 425.000 443.000 442.000
Sum langsiktig gjeld 3.524.000 3.542.000 3.555.000 3.567.000 3.537.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 7.000 7.000 7.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 3.962.000 3.970.000 3.987.000 4.017.000 3.985.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 156.000 159.000 156.000 150.000 153.000
Driftsinntekter 156.000 159.000 156.000 150.000 153.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -67.000 -79.000 -100.000 -68.000 -82.000
Driftskostnader -67.000 -79.000 -100.000 -68.000 -82.000
Driftsresultat 89.000 79.000 56.000 82.000 71.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -76.000 -77.000 -72.000 -72.000 -74.000
Finans -76.000 -77.000 -72.000 -72.000 -74.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 -4.000 -18.000 1.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 135.000 138.000 144.000 147.000 156.000
Fast eiendom 2.531.000 2.531.000 2.531.000 2.531.000 2.531.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.531.000 2.531.000 2.531.000 2.531.000 2.531.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.282.000 1.282.000 1.282.000 1.282.000 1.282.000
Sum anleggsmidler 3.947.000 3.950.000 3.957.000 3.959.000 3.968.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 18.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 21.000 31.000 40.000 18.000
Sum omløpsmidler 16.000 21.000 31.000 58.000 18.000
Sum eiendeler 3.963.000 3.971.000 3.988.000 4.017.000 3.986.000
Sum opptjent egenkapital -469.000 -479.000 -475.000 -457.000 -458.000
Sum egenkapital 431.000 421.000 425.000 443.000 442.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.524.000 3.542.000 3.555.000 3.567.000 3.537.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000 7.000 7.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 7.000 7.000 7.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 3.962.000 3.970.000 3.987.000 4.017.000 3.985.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 14.000 24.000 51.000 12.000
Likviditetsgrad 1 2.3 3 4.4 8.3 3.0
Likviditetsgrad 2 2.3 3 4.4 8.3 3.1
Soliditet 10.9 10.6 10.7 1 11.1
Resultatgrad 57.1 49.7 35.9 54.7 46.4
Rentedekningsgrad 1.2 1 0.8 1.1 1.0
Gjeldsgrad 8.2 8.4 8.4 8.1 8.0
Total kapitalrentabilitet 2.2 2 1.4 2 1.8
Signatur
24.12.2008
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.12.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex