Berentsen Eiendom AS
Juridisk navn:  Berentsen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 04491284
Postboks 53 Jernbaneveien 28 Fax:
4379 Egersund 4370 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 937873646
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/29/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
9.68%
Egenkapital  
  
4.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
Resultat: 2.435.000 2.220.000 2.749.000 2.824.000 2.808.000
Egenkapital: 23.590.000 22.626.000 20.901.000 18.795.000 16.657.000
Regnskap for  Berentsen Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
Driftskostnader -1.039.000 -1.195.000 -639.000 -608.000 -528.000
Driftsresultat 2.161.000 2.005.000 2.561.000 2.592.000 2.672.000
Finansinntekter 275.000 215.000 188.000 244.000 167.000
Finanskostnader 0 0 0 -13.000 -31.000
Finans 275.000 215.000 188.000 231.000 136.000
Resultat før skatt 2.435.000 2.220.000 2.749.000 2.824.000 2.808.000
Skattekostnad -536.000 -495.000 -642.000 -686.000 -721.000
Årsresultat 1.900.000 1.725.000 2.106.000 2.138.000 2.087.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.978.000 22.749.000 20.649.000 18.553.000 10.166.000
Sum omløpsmidler 2.479.000 1.450.000 1.360.000 1.433.000 10.327.000
Sum eiendeler 25.457.000 24.199.000 22.009.000 19.986.000 20.493.000
Sum opptjent egenkapital 18.590.000 17.626.000 15.901.000 13.795.000 11.657.000
Sum egenkapital 23.590.000 22.626.000 20.901.000 18.795.000 16.657.000
Sum langsiktig gjeld 296.000 342.000 400.000 456.000 2.903.000
Sum kortsiktig gjeld 1.572.000 1.231.000 708.000 735.000 933.000
Sum gjeld og egenkapital 25.458.000 24.199.000 22.009.000 19.986.000 20.493.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -464.000 -466.000 -464.000 -399.000 -394.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -575.000 -729.000 -175.000 -209.000 -134.000
Driftskostnader -1.039.000 -1.195.000 -639.000 -608.000 -528.000
Driftsresultat 2.161.000 2.005.000 2.561.000 2.592.000 2.672.000
Finansinntekter 275.000 215.000 188.000 244.000 167.000
Finanskostnader 0 0 0 -13.000 -31.000
Finans 275.000 215.000 188.000 231.000 136.000
Konsernbidrag -936.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.900.000 1.725.000 2.106.000 2.138.000 2.087.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.292.000 12.545.000 12.154.000 11.435.000 10.105.000
Maskiner anlegg 21.000 31.000 41.000 51.000 61.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.313.000 12.576.000 12.195.000 11.486.000 10.166.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.665.000 10.173.000 8.454.000 7.068.000 0
Sum anleggsmidler 22.978.000 22.749.000 20.649.000 18.553.000 10.166.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 97.000 0 167.000 251.000 8.853.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.383.000 1.450.000 1.193.000 1.182.000 1.474.000
Sum omløpsmidler 2.479.000 1.450.000 1.360.000 1.433.000 10.327.000
Sum eiendeler 25.457.000 24.199.000 22.009.000 19.986.000 20.493.000
Sum opptjent egenkapital 18.590.000 17.626.000 15.901.000 13.795.000 11.657.000
Sum egenkapital 23.590.000 22.626.000 20.901.000 18.795.000 16.657.000
Sum avsetninger til forpliktelser 296.000 342.000 400.000 456.000 493.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 296.000 342.000 400.000 456.000 2.903.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 317.000 554.000 698.000 723.000 802.000
Skyldig offentlige avgifter 0 544.000 9.000 12.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.254.000 133.000 0 0 130.000
Sum kortsiktig gjeld 1.572.000 1.231.000 708.000 735.000 933.000
Sum gjeld og egenkapital 25.458.000 24.199.000 22.009.000 19.986.000 20.493.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 907.000 219.000 652.000 698.000 9.394.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.2 1.9 1.9 11.1
Likviditetsgrad 2 1.6 1.2 1.9 1.9 11.1
Soliditet 92.7 93.5 9 9 81.3
Resultatgrad 67.5 62.7 8 8 83.5
Rentedekningsgrad 199.4 91.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 9.6 9.2 12.5 14.2 13.9
Signatur
26.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex