Berentsens Brygghus AS
Juridisk navn:  Berentsens Brygghus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51491460
Postboks 53 Jernbaneveien 28 Fax: 51491073
4379 Egersund 4370 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 911284669
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 8/27/1976
Foretakstype: AS
Tidligere navn: egersund mineralvandfabrik as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.08%
Resultat  
  
101.86%
Egenkapital  
  
6.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 83.973.000 76.281.000 80.579.000 75.182.000 75.437.000
Resultat: 8.914.000 4.416.000 10.961.000 10.036.000 12.153.000
Egenkapital: 58.338.000 54.641.000 53.014.000 49.861.000 47.415.000
Regnskap for  Berentsens Brygghus AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 83.973.000 76.281.000 80.579.000 75.182.000 75.437.000
Driftskostnader -76.032.000 -71.707.000 -70.128.000 -65.529.000 -63.396.000
Driftsresultat 7.942.000 4.574.000 10.451.000 9.654.000 12.040.000
Finansinntekter 1.401.000 596.000 945.000 824.000 1.051.000
Finanskostnader -429.000 -754.000 -435.000 -443.000 -939.000
Finans 972.000 -158.000 510.000 381.000 112.000
Resultat før skatt 8.914.000 4.416.000 10.961.000 10.036.000 12.153.000
Skattekostnad -1.707.000 -1.096.000 -2.640.000 -2.490.000 -3.358.000
Årsresultat 7.207.000 3.321.000 8.321.000 7.547.000 8.795.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.510.000 20.252.000 12.858.000 12.596.000 14.114.000
Sum omløpsmidler 80.116.000 74.908.000 82.124.000 71.452.000 73.299.000
Sum eiendeler 99.626.000 95.160.000 94.982.000 84.048.000 87.413.000
Sum opptjent egenkapital 57.838.000 54.141.000 52.514.000 49.361.000 46.915.000
Sum egenkapital 58.338.000 54.641.000 53.014.000 49.861.000 47.415.000
Sum langsiktig gjeld 18.151.000 14.624.000 14.824.000 11.243.000 341.000
Sum kortsiktig gjeld 23.137.000 25.895.000 27.144.000 22.944.000 39.658.000
Sum gjeld og egenkapital 99.626.000 95.160.000 94.982.000 84.048.000 87.414.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 80.200.000 72.576.000 77.087.000 71.577.000 71.825.000
Andre inntekter 3.773.000 3.705.000 3.492.000 3.605.000 3.612.000
Driftsinntekter 83.973.000 76.281.000 80.579.000 75.182.000 75.437.000
Varekostnad -39.811.000 -33.636.000 -34.314.000 -28.913.000 -26.980.000
Lønninger -20.548.000 -20.005.000 -20.122.000 -19.044.000 -19.087.000
Avskrivning -3.020.000 -2.248.000 -2.369.000 -3.096.000 -3.004.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.653.000 -15.818.000 -13.323.000 -14.476.000 -14.325.000
Driftskostnader -76.032.000 -71.707.000 -70.128.000 -65.529.000 -63.396.000
Driftsresultat 7.942.000 4.574.000 10.451.000 9.654.000 12.040.000
Finansinntekter 1.401.000 596.000 945.000 824.000 1.051.000
Finanskostnader -429.000 -754.000 -435.000 -443.000 -939.000
Finans 972.000 -158.000 510.000 381.000 112.000
Konsernbidrag -3.510.000 -1.694.000 -5.168.000 -5.100.000 -4.964.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.207.000 3.321.000 8.321.000 7.547.000 8.795.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 104.000 170.000 464.000 325.000 224.000
Fast eiendom 2.485.000 2.616.000 2.275.000 2.415.000 2.671.000
Maskiner anlegg 9.035.000 9.484.000 3.175.000 3.552.000 4.872.000
Driftsløsøre 2.936.000 3.582.000 3.345.000 2.503.000 2.348.000
Sum varige driftsmidler 14.456.000 15.682.000 8.794.000 8.471.000 9.890.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.950.000 4.400.000 3.600.000 3.800.000 4.000.000
Sum anleggsmidler 19.510.000 20.252.000 12.858.000 12.596.000 14.114.000
Varebeholdning 23.397.000 23.100.000 17.995.000 14.780.000 14.385.000
Kundefordringer 9.783.000 11.468.000 9.271.000 7.579.000 8.633.000
Andre fordringer 2.881.000 1.651.000 1.119.000 844.000 345.000
Sum investeringer 7.376.000 4.623.000 3.322.000 3.005.000 4.913.000
Kasse, bank 36.679.000 34.064.000 50.417.000 45.244.000 45.023.000
Sum omløpsmidler 80.116.000 74.908.000 82.124.000 71.452.000 73.299.000
Sum eiendeler 99.626.000 95.160.000 94.982.000 84.048.000 87.413.000
Sum opptjent egenkapital 57.838.000 54.141.000 52.514.000 49.361.000 46.915.000
Sum egenkapital 58.338.000 54.641.000 53.014.000 49.861.000 47.415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 341.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.151.000 14.624.000 14.824.000 11.243.000 341.000
Leverandørgjeld 3.870.000 5.627.000 6.077.000 4.149.000 4.348.000
Betalbar skatt 651.000 296.000 1.147.000 841.000 1.518.000
Skyldig offentlige avgifter 9.334.000 8.891.000 10.334.000 8.696.000 10.826.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.281.000 11.081.000 9.586.000 9.258.000 22.967.000
Sum kortsiktig gjeld 23.137.000 25.895.000 27.144.000 22.944.000 39.658.000
Sum gjeld og egenkapital 99.626.000 95.160.000 94.982.000 84.048.000 87.414.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.979.000 49.013.000 54.980.000 48.508.000 33.641.000
Likviditetsgrad 1 3.5 2 3 3.1 1.8
Likviditetsgrad 2 2.5 2 2.4 2.5 1.5
Soliditet 58.6 57.4 55.8 59.3 54.2
Resultatgrad 9.5 6 1 12.8 16.0
Rentedekningsgrad 18.5 6.1 2 21.8 13.9
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 9.4 5.4 1 12.5 15.0
Signatur
10.10.2016
DET SAMLEDE STYRET ELLER STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
10.10.2016
PROKURA HVER FOR SEG
BERENTSEN HARALD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex