Berg Bygg AS
Juridisk navn:  Berg Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90143065
Elgefaret 51 Elgefaret 51 Fax: 22522344
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 979909764
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/15/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Easy Accounting Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.19%
Resultat  
  
-165.12%
Egenkapital  
  
-39.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 223.000 210.000 239.000 203.000 126.000
Resultat: -56.000 86.000 -2.000 32.000 -12.000
Egenkapital: 77.000 128.000 46.000 48.000 40.000
Regnskap for  Berg Bygg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 223.000 210.000 239.000 203.000 126.000
Driftskostnader -275.000 -119.000 -235.000 -169.000 -137.000
Driftsresultat -53.000 91.000 4.000 34.000 -11.000
Finansinntekter 0 -2.000 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -5.000 -2.000 -1.000
Finans -3.000 -5.000 -5.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt -56.000 86.000 -2.000 32.000 -12.000
Skattekostnad 5.000 -5.000 0 -24.000 -22.000
Årsresultat -51.000 81.000 -2.000 8.000 -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 27.000 28.000
Sum omløpsmidler 84.000 125.000 116.000 124.000 78.000
Sum eiendeler 84.000 125.000 116.000 151.000 106.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 28.000 -54.000 -52.000 -60.000
Sum egenkapital 77.000 128.000 46.000 48.000 40.000
Sum langsiktig gjeld 22.000 22.000 22.000 22.000 0
Sum kortsiktig gjeld -15.000 -24.000 47.000 81.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 84.000 126.000 115.000 151.000 106.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 223.000 210.000 239.000 203.000 126.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 223.000 210.000 239.000 203.000 126.000
Varekostnad -83.000 -59.000 -176.000 -52.000 -19.000
Lønninger 0 0 0 0 -2.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -192.000 -60.000 -59.000 -117.000 -116.000
Driftskostnader -275.000 -119.000 -235.000 -169.000 -137.000
Driftsresultat -53.000 91.000 4.000 34.000 -11.000
Finansinntekter 0 -2.000 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -5.000 -2.000 -1.000
Finans -3.000 -5.000 -5.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -51.000 81.000 -2.000 8.000 -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 27.000 27.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 27.000 28.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 65.000 30.000 72.000 37.000 78.000
Andre fordringer 5.000 8.000 5.000 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 87.000 39.000 83.000 0
Sum omløpsmidler 84.000 125.000 116.000 124.000 78.000
Sum eiendeler 84.000 125.000 116.000 151.000 106.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 28.000 -54.000 -52.000 -60.000
Sum egenkapital 77.000 128.000 46.000 48.000 40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 22.000 22.000 22.000 22.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.000 22.000 22.000 22.000 0
Leverandørgjeld -36.000 -39.000 32.000 1.000 49.000
Betalbar skatt 0 5.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 10.000 15.000 80.000 0
Sum kortsiktig gjeld -15.000 -24.000 47.000 81.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 84.000 126.000 115.000 151.000 106.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 99.000 149.000 69.000 43.000 12.000
Likviditetsgrad 1 -5.6 -5.2 2.5 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 -5.6 -5.2 2.5 1.5 1.2
Soliditet 91.7 101.6 4 31.8 37.7
Resultatgrad -23.8 43.3 1.7 16.7 -8.7
Rentedekningsgrad -17.7 30.3 0.8 1 -11.0
Gjeldsgrad 0.1 1.5 2.1 1.6
Total kapitalrentabilitet -63.1 70.6 3.5 22.5 -10.4
Signatur
26.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
BERG SNORRE ANDERS
BERG ANNE GRETHE BARENE
Prokurister
26.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex