Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Berg Lipidtech AS
Juridisk navn:  Berg Lipidtech AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70199200
Postboks 9063 Vegsund Sjukenesstranda 62 Fax: 70199201
6023 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 967184314
Aksjekapital: 840.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 7/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.17%
Resultat  
  
361.15%
Egenkapital  
  
4.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 114.690.000 117.232.000 137.624.000 163.795.000 109.140.000
Resultat: 10.467.000 -4.008.000 12.890.000 28.476.000 7.758.000
Egenkapital: 91.887.000 88.060.000 91.131.000 83.832.000 66.047.000
Regnskap for  Berg Lipidtech AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 114.690.000 117.232.000 137.624.000 163.795.000 109.140.000
Driftskostnader -105.972.000 -115.731.000 -126.237.000 -135.059.000 -100.296.000
Driftsresultat 8.718.000 1.500.000 11.387.000 28.735.000 8.844.000
Finansinntekter 2.601.000 4.159.000 13.213.000 17.106.000 7.528.000
Finanskostnader -852.000 -9.667.000 -11.709.000 -17.365.000 -8.614.000
Finans 1.749.000 -5.508.000 1.504.000 -259.000 -1.086.000
Resultat før skatt 10.467.000 -4.008.000 12.890.000 28.476.000 7.758.000
Skattekostnad -2.440.000 938.000 -3.189.000 -7.693.000 -2.110.000
Årsresultat 8.027.000 -3.071.000 9.702.000 20.783.000 5.648.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.746.000 49.102.000 52.638.000 49.172.000 51.127.000
Sum omløpsmidler 91.348.000 66.164.000 86.500.000 91.521.000 68.404.000
Sum eiendeler 139.094.000 115.266.000 139.138.000 140.693.000 119.531.000
Sum opptjent egenkapital 77.037.000 70.660.000 73.731.000 64.973.000 45.368.000
Sum egenkapital 91.887.000 88.060.000 91.131.000 83.832.000 66.047.000
Sum langsiktig gjeld 8.637.000 13.420.000 19.480.000 21.184.000 22.910.000
Sum kortsiktig gjeld 38.570.000 13.786.000 28.526.000 35.678.000 30.574.000
Sum gjeld og egenkapital 139.094.000 115.266.000 139.137.000 140.694.000 119.531.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 114.495.000 117.037.000 137.390.000 163.608.000 108.955.000
Andre inntekter 195.000 195.000 234.000 187.000 185.000
Driftsinntekter 114.690.000 117.232.000 137.624.000 163.795.000 109.140.000
Varekostnad -62.810.000 -68.416.000 -76.079.000 -87.732.000 -55.543.000
Lønninger -19.042.000 -19.877.000 -21.467.000 -19.604.000 -19.682.000
Avskrivning -6.269.000 -5.997.000 -6.223.000 -6.279.000 -6.641.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.851.000 -21.441.000 -22.468.000 -21.444.000 -18.430.000
Driftskostnader -105.972.000 -115.731.000 -126.237.000 -135.059.000 -100.296.000
Driftsresultat 8.718.000 1.500.000 11.387.000 28.735.000 8.844.000
Finansinntekter 2.601.000 4.159.000 13.213.000 17.106.000 7.528.000
Finanskostnader -852.000 -9.667.000 -11.709.000 -17.365.000 -8.614.000
Finans 1.749.000 -5.508.000 1.504.000 -259.000 -1.086.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.402.000 -2.999.000 -2.999.000
Årsresultat 8.027.000 -3.071.000 9.702.000 20.783.000 5.648.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 428.000 273.000 6.000 12.000 80.000
Fast eiendom 38.703.000 42.191.000 45.101.000 41.860.000 43.675.000
Maskiner anlegg 5.470.000 3.112.000 3.350.000 3.484.000 3.545.000
Driftsløsøre 635.000 749.000 833.000 1.377.000 886.000
Sum varige driftsmidler 44.809.000 46.052.000 49.285.000 46.722.000 48.106.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.510.000 2.777.000 3.347.000 2.438.000 2.941.000
Sum anleggsmidler 47.746.000 49.102.000 52.638.000 49.172.000 51.127.000
Varebeholdning 53.623.000 53.668.000 64.075.000 43.111.000 29.566.000
Kundefordringer 6.482.000 5.668.000 9.733.000 8.907.000 12.966.000
Andre fordringer 9.908.000 2.107.000 6.466.000 27.798.000 1.439.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.335.000 4.720.000 6.226.000 11.704.000 24.433.000
Sum omløpsmidler 91.348.000 66.164.000 86.500.000 91.521.000 68.404.000
Sum eiendeler 139.094.000 115.266.000 139.138.000 140.693.000 119.531.000
Sum opptjent egenkapital 77.037.000 70.660.000 73.731.000 64.973.000 45.368.000
Sum egenkapital 91.887.000 88.060.000 91.131.000 83.832.000 66.047.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 664.000 497.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 9.557.000 0 9.482.000 10.571.000 13.628.000
Sum langsiktig gjeld 8.637.000 13.420.000 19.480.000 21.184.000 22.910.000
Leverandørgjeld 18.901.000 6.766.000 5.268.000 8.401.000 5.413.000
Betalbar skatt 2.595.000 0 2.917.000 7.134.000 2.949.000
Skyldig offentlige avgifter 1.252.000 1.195.000 1.283.000 1.169.000 1.367.000
Utbytte 0 0 -2.402.000 -2.999.000 -2.999.000
Annen kortsiktig gjeld 6.264.000 5.825.000 7.173.000 5.404.000 4.219.000
Sum kortsiktig gjeld 38.570.000 13.786.000 28.526.000 35.678.000 30.574.000
Sum gjeld og egenkapital 139.094.000 115.266.000 139.137.000 140.694.000 119.531.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.778.000 52.378.000 57.974.000 55.843.000 37.830.000
Likviditetsgrad 1 2 4.8 3 2.6 2.2
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.8 1.4 1.3
Soliditet 66.1 76.4 65.5 59.6 55.3
Resultatgrad 7.6 1.3 8.3 17.5 8.1
Rentedekningsgrad 10.2 0.2 1 2.6 1.9
Gjeldsgrad 0.5 0.3 0.5 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 8.1 4.9 17.7 32.6 13.7
Signatur
25.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.09.2012
PROKURA HVER FOR SEG
STÅLE MAGNE BERG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex