Bergdrift AS
Juridisk navn:  Bergdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57872300
V/Per Hatledal Markane Fax: 57872302
6783 Stryn 6783 Stryn
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 964341028
Aksjekapital: 530.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/12/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hornindal Rekneskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.4%
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
0.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.616.000 4.298.000 2.154.000 1.612.000 1.999.000
Resultat: 9.000 18.000 106.000 -83.000 4.000
Egenkapital: 444.000 443.000 425.000 319.000 402.000
Regnskap for  Bergdrift AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.616.000 4.298.000 2.154.000 1.612.000 1.999.000
Driftskostnader -1.533.000 -4.220.000 -1.979.000 -1.629.000 -1.909.000
Driftsresultat 82.000 78.000 174.000 -18.000 89.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -74.000 -60.000 -68.000 -66.000 -85.000
Finans -74.000 -60.000 -68.000 -66.000 -85.000
Resultat før skatt 9.000 18.000 106.000 -83.000 4.000
Skattekostnad -8.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 18.000 106.000 -83.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 820.000 760.000 647.000 502.000 639.000
Sum omløpsmidler 1.336.000 1.147.000 1.312.000 1.120.000 937.000
Sum eiendeler 2.156.000 1.907.000 1.959.000 1.622.000 1.576.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 -87.000 -105.000 -211.000 -128.000
Sum egenkapital 444.000 443.000 425.000 319.000 402.000
Sum langsiktig gjeld 1.081.000 727.000 855.000 738.000 657.000
Sum kortsiktig gjeld 631.000 737.000 679.000 565.000 517.000
Sum gjeld og egenkapital 2.156.000 1.907.000 1.959.000 1.622.000 1.576.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.616.000 4.298.000 2.145.000 1.556.000 1.999.000
Andre inntekter 0 0 9.000 56.000 0
Driftsinntekter 1.616.000 4.298.000 2.154.000 1.612.000 1.999.000
Varekostnad -292.000 -1.888.000 -280.000 -325.000 -334.000
Lønninger -829.000 -1.001.000 -744.000 -620.000 -632.000
Avskrivning -289.000 -273.000 -222.000 -198.000 -266.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -527.000 -915.000 -695.000 -581.000 -711.000
Driftskostnader -1.533.000 -4.220.000 -1.979.000 -1.629.000 -1.909.000
Driftsresultat 82.000 78.000 174.000 -18.000 89.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -74.000 -60.000 -68.000 -66.000 -85.000
Finans -74.000 -60.000 -68.000 -66.000 -85.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 18.000 106.000 -83.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 820.000 760.000 647.000 502.000 639.000
Sum varige driftsmidler 820.000 760.000 647.000 502.000 639.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 820.000 760.000 647.000 502.000 639.000
Varebeholdning 923.000 482.000 595.000 641.000 524.000
Kundefordringer 132.000 145.000 422.000 171.000 107.000
Andre fordringer 244.000 470.000 264.000 265.000 269.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 50.000 30.000 43.000 38.000
Sum omløpsmidler 1.336.000 1.147.000 1.312.000 1.120.000 937.000
Sum eiendeler 2.156.000 1.907.000 1.959.000 1.622.000 1.576.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 -87.000 -105.000 -211.000 -128.000
Sum egenkapital 444.000 443.000 425.000 319.000 402.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 176.000 169.000 192.000 183.000 185.000
Sum langsiktig gjeld 1.081.000 727.000 855.000 738.000 657.000
Leverandørgjeld 262.000 338.000 293.000 205.000 155.000
Betalbar skatt 8.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 85.000 127.000 103.000 102.000 100.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 100.000 102.000 90.000 75.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 631.000 737.000 679.000 565.000 517.000
Sum gjeld og egenkapital 2.156.000 1.907.000 1.959.000 1.622.000 1.576.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 705.000 410.000 633.000 555.000 420.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.6 1.9 2.0 1.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 1.1 0.9 0.8
Soliditet 20.6 23.2 21.7 19.7 25.5
Resultatgrad 5.1 1.8 8.1 -1.1 4.5
Rentedekningsgrad 1.1 1.3 2.6 -0.3 1.0
Gjeldsgrad 3.9 3.3 3.6 4.1 2.9
Total kapitalrentabilitet 3.8 4.1 8.9 -1.1 5.6
Signatur
09.12.2011
STYRETS FORMANN.
Prokurister
09.12.2011
PROKURA KVAR FOR SEG:
PER HATLEDAL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex