Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergen Øyelegesenter AS
Juridisk navn:  Bergen Øyelegesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55210500
Nedre Ole Bulls plass 3 Nedre Ole Bulls plass 3 Fax: 55210501
5012 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 996097099
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/1/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.56%
Resultat  
  
259.27%
Egenkapital  
  
72.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 8.478.000 5.947.000 6.024.000 5.858.000 1.607.000
Resultat: 2.249.000 626.000 1.373.000 -23.000 -197.000
Egenkapital: 2.363.000 1.370.000 930.000 -62.000 -37.000
Regnskap for  Bergen Øyelegesenter AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 8.478.000 5.947.000 6.024.000 5.858.000 1.607.000
Driftskostnader -8.113.000 -6.700.000 -6.134.000 -5.875.000 -1.803.000
Driftsresultat 365.000 -753.000 -111.000 -17.000 -197.000
Finansinntekter 1.884.000 1.385.000 1.485.000 6.000 1.000
Finanskostnader 0 -6.000 -1.000 -12.000 0
Finans 1.884.000 1.379.000 1.484.000 -6.000 1.000
Resultat før skatt 2.249.000 626.000 1.373.000 -23.000 -197.000
Skattekostnad -131.000 -186.000 -380.000 -2.000 55.000
Årsresultat 2.118.000 440.000 993.000 -26.000 -142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.228.000 3.369.000 2.985.000 1.105.000 1.083.000
Sum omløpsmidler 1.468.000 272.000 370.000 1.372.000 603.000
Sum eiendeler 4.696.000 3.641.000 3.355.000 2.477.000 1.686.000
Sum opptjent egenkapital 2.258.000 1.265.000 825.000 -167.000 -142.000
Sum egenkapital 2.363.000 1.370.000 930.000 -62.000 -37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.332.000 2.271.000 2.425.000 2.539.000 1.722.000
Sum gjeld og egenkapital 4.695.000 3.641.000 3.355.000 2.477.000 1.685.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 8.478.000 5.947.000 6.024.000 5.858.000 1.607.000
Driftsinntekter 8.478.000 5.947.000 6.024.000 5.858.000 1.607.000
Varekostnad -41.000 -157.000 -127.000 0 0
Lønninger -2.060.000 -1.301.000 -1.030.000 -868.000 -115.000
Avskrivning -364.000 -333.000 -333.000 -320.000 -273.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.648.000 -4.909.000 -4.644.000 -4.687.000 -1.415.000
Driftskostnader -8.113.000 -6.700.000 -6.134.000 -5.875.000 -1.803.000
Driftsresultat 365.000 -753.000 -111.000 -17.000 -197.000
Finansinntekter 1.884.000 1.385.000 1.485.000 6.000 1.000
Finanskostnader 0 -6.000 -1.000 -12.000 0
Finans 1.884.000 1.379.000 1.484.000 -6.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.125.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.118.000 440.000 993.000 -26.000 -142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 123.000 84.000 45.000 53.000 55.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 236.000 416.000 719.000 1.053.000 1.028.000
Sum varige driftsmidler 236.000 416.000 719.000 1.053.000 1.028.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.869.000 2.869.000 2.221.000 0 0
Sum anleggsmidler 3.228.000 3.369.000 2.985.000 1.105.000 1.083.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 68.000 0
Andre fordringer 896.000 9.000 53.000 1.044.000 251.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 572.000 263.000 317.000 260.000 352.000
Sum omløpsmidler 1.468.000 272.000 370.000 1.372.000 603.000
Sum eiendeler 4.696.000 3.641.000 3.355.000 2.477.000 1.686.000
Sum opptjent egenkapital 2.258.000 1.265.000 825.000 -167.000 -142.000
Sum egenkapital 2.363.000 1.370.000 930.000 -62.000 -37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 32.000 74.000 109.000 137.000 274.000
Betalbar skatt 160.000 225.000 373.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 122.000 13.000 10.000 19.000 34.000
Utbytte -1.125.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.019.000 1.959.000 1.933.000 2.382.000 1.414.000
Sum kortsiktig gjeld 2.332.000 2.271.000 2.425.000 2.539.000 1.722.000
Sum gjeld og egenkapital 4.695.000 3.641.000 3.355.000 2.477.000 1.685.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -864.000 -1.999.000 -2.055.000 -1.167.000 -1.119.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.1 0.2 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.2 0.2 0.6 0.4
Soliditet 50.3 37.6 27.7 -2.5 -2.2
Resultatgrad 4.3 -12.7 -1.8 -0.3 -12.3
Rentedekningsgrad 105.3 1374.0 -0.9
Gjeldsgrad 1.0 1.7 2.6 -41.0 -46.5
Total kapitalrentabilitet 47.9 17.4 41.0 -0.4 -11.6
Signatur
26.09.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.09.2013
PROKURA HVER FOR SEG
TRULS DISEN
KRISTEN KURT REALFSEN
SIGRID DJUPVIK MONSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex