Bergen Boligutleie AS
Juridisk navn:  Bergen Boligutleie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41850061
Eldshovden 3A Eldshovden 3A Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 976929586
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/13/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Hardanger Og Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.94%
Resultat  
  
-57.48%
Egenkapital  
  
4.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.008.000 1.798.000 1.046.000 1.084.000 1.050.000
Resultat: 523.000 1.230.000 556.000 574.000 537.000
Egenkapital: 3.668.000 3.511.000 2.564.000 2.141.000 1.711.000
Regnskap for  Bergen Boligutleie AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.008.000 1.798.000 1.046.000 1.084.000 1.050.000
Driftskostnader -276.000 -409.000 -319.000 -328.000 -294.000
Driftsresultat 732.000 1.390.000 727.000 756.000 757.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -209.000 -160.000 -171.000 -182.000 -221.000
Finans -209.000 -160.000 -171.000 -182.000 -221.000
Resultat før skatt 523.000 1.230.000 556.000 574.000 537.000
Skattekostnad -115.000 -283.000 -133.000 -144.000 -145.000
Årsresultat 408.000 947.000 422.000 431.000 392.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.016.000 9.996.000 8.320.000 8.320.000 8.320.000
Sum omløpsmidler 392.000 668.000 306.000 352.000 376.000
Sum eiendeler 10.408.000 10.664.000 8.626.000 8.672.000 8.696.000
Sum opptjent egenkapital 3.568.000 3.411.000 2.464.000 2.041.000 1.611.000
Sum egenkapital 3.668.000 3.511.000 2.564.000 2.141.000 1.711.000
Sum langsiktig gjeld 6.268.000 6.631.000 5.703.000 6.150.000 6.598.000
Sum kortsiktig gjeld 472.000 523.000 360.000 381.000 387.000
Sum gjeld og egenkapital 10.408.000 10.665.000 8.627.000 8.672.000 8.696.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 229.000 194.000 253.000 311.000 288.000
Andre inntekter 779.000 1.604.000 793.000 773.000 762.000
Driftsinntekter 1.008.000 1.798.000 1.046.000 1.084.000 1.050.000
Varekostnad -27.000 -23.000 -11.000 -6.000 -6.000
Lønninger 0 0 0 0 -6.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -249.000 -386.000 -308.000 -322.000 -282.000
Driftskostnader -276.000 -409.000 -319.000 -328.000 -294.000
Driftsresultat 732.000 1.390.000 727.000 756.000 757.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -209.000 -160.000 -171.000 -182.000 -221.000
Finans -209.000 -160.000 -171.000 -182.000 -221.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 0 0 0 0
Årsresultat 408.000 947.000 422.000 431.000 392.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.366.000 9.366.000 8.320.000 8.320.000 8.320.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 650.000 630.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.016.000 9.996.000 8.320.000 8.320.000 8.320.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.016.000 9.996.000 8.320.000 8.320.000 8.320.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 2.000 12.000 0 19.000
Andre fordringer 0 0 0 1.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 384.000 666.000 294.000 351.000 354.000
Sum omløpsmidler 392.000 668.000 306.000 352.000 376.000
Sum eiendeler 10.408.000 10.664.000 8.626.000 8.672.000 8.696.000
Sum opptjent egenkapital 3.568.000 3.411.000 2.464.000 2.041.000 1.611.000
Sum egenkapital 3.668.000 3.511.000 2.564.000 2.141.000 1.711.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.268.000 6.631.000 5.703.000 6.150.000 6.598.000
Leverandørgjeld 5.000 19.000 9.000 2.000 0
Betalbar skatt 115.000 283.000 133.000 144.000 145.000
Skyldig offentlige avgifter 35.000 37.000 53.000 70.000 63.000
Utbytte -250.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 67.000 184.000 165.000 165.000 179.000
Sum kortsiktig gjeld 472.000 523.000 360.000 381.000 387.000
Sum gjeld og egenkapital 10.408.000 10.665.000 8.627.000 8.672.000 8.696.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -80.000 145.000 -54.000 -29.000 -11.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.3 0.9 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 1.3 0.9 0.9 1.0
Soliditet 35.2 32.9 29.7 24.7 19.7
Resultatgrad 72.6 77.3 69.5 69.7 72.1
Rentedekningsgrad 3.5 8.7 4.3 4.2 3.4
Gjeldsgrad 1.8 2 2.4 3.1 4.1
Total kapitalrentabilitet 7 1 8.4 8.7 8.7
Signatur
30.05.2012
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
30.05.2012
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex