Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergen Cabling As
Juridisk navn:  Bergen Cabling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55312700
Grimstadvegen 93 Grimstadvegen 93 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 916861745
Aksjekapital: 1.250.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/17/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Advisor Revisjon AS
Regnskapsfører: Nrh Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-46.03%
Resultat  
  
-291.58%
Egenkapital  
  
22.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.800.000 3.335.000 2.886.000
Resultat: -372.000 -95.000 -728.000
Egenkapital: 734.000 601.000 684.000
Regnskap for  Bergen Cabling As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.800.000 3.335.000 2.886.000
Driftskostnader -2.172.000 -3.429.000 -3.616.000
Driftsresultat -372.000 -95.000 -729.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 1.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt -372.000 -95.000 -728.000
Skattekostnad 79.000 13.000 178.000
Årsresultat -293.000 -83.000 -551.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 169.000 244.000 201.000
Sum omløpsmidler 694.000 1.052.000 1.438.000
Sum eiendeler 863.000 1.296.000 1.639.000
Sum opptjent egenkapital -501.000 -633.000 -551.000
Sum egenkapital 734.000 601.000 684.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 129.000 695.000 956.000
Sum gjeld og egenkapital 862.000 1.296.000 1.639.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.729.000 3.167.000 2.826.000
Andre inntekter 71.000 168.000 60.000
Driftsinntekter 1.800.000 3.335.000 2.886.000
Varekostnad -1.178.000 -1.906.000 -2.116.000
Lønninger -645.000 -934.000 -905.000
Avskrivning -11.000 -11.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -338.000 -578.000 -594.000
Driftskostnader -2.172.000 -3.429.000 -3.616.000
Driftsresultat -372.000 -95.000 -729.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 1.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -293.000 -83.000 -551.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 142.000 190.000 178.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 54.000 24.000
Sum varige driftsmidler 27.000 54.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 169.000 244.000 201.000
Varebeholdning 39.000 14.000 50.000
Kundefordringer 5.000 90.000 583.000
Andre fordringer 567.000 16.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 82.000 931.000 804.000
Sum omløpsmidler 694.000 1.052.000 1.438.000
Sum eiendeler 863.000 1.296.000 1.639.000
Sum opptjent egenkapital -501.000 -633.000 -551.000
Sum egenkapital 734.000 601.000 684.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 60.000 549.000 806.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 67.000 69.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 79.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 129.000 695.000 956.000
Sum gjeld og egenkapital 862.000 1.296.000 1.639.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 565.000 357.000 482.000
Likviditetsgrad 1 5.4 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 5.1 1.5 1.5
Soliditet 85.1 46.4 41.7
Resultatgrad -20.7 -2.8 -25.3
Rentedekningsgrad -47.5
Gjeldsgrad 0.2 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet -7.3 -44.4
Signatur
14.04.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex