Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergen Eiendomsutleie As
Juridisk navn:  Bergen Eiendomsutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grimstadholmen 76 Grimstadholmen 76 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917997675
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Etableringsdato: 10/17/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
178.25%
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
7.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 2.699.000 970.000 0
Resultat: 306.000 204.000 -7.000
Egenkapital: 3.380.000 3.145.000 23.000
Regnskap for  Bergen Eiendomsutleie As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.699.000 970.000 0
Driftskostnader -1.490.000 -316.000 -7.000
Driftsresultat 1.209.000 654.000 -7.000
Finansinntekter 3.000 0 0
Finanskostnader -907.000 -451.000 0
Finans -904.000 -451.000 0
Resultat før skatt 306.000 204.000 -7.000
Skattekostnad -70.000 -52.000 0
Årsresultat 235.000 151.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.294.000 29.040.000 30.000
Sum omløpsmidler 874.000 1.881.000 -7.000
Sum eiendeler 36.168.000 30.921.000 23.000
Sum opptjent egenkapital 380.000 145.000 -7.000
Sum egenkapital 3.380.000 3.145.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 32.626.000 27.585.000 0
Sum kortsiktig gjeld 162.000 192.000 0
Sum gjeld og egenkapital 36.168.000 30.922.000 23.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 2.699.000 970.000 0
Driftsinntekter 2.699.000 970.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -18.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.472.000 -314.000 -7.000
Driftskostnader -1.490.000 -316.000 -7.000
Driftsresultat 1.209.000 654.000 -7.000
Finansinntekter 3.000 0 0
Finanskostnader -907.000 -451.000 0
Finans -904.000 -451.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 235.000 151.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 30.000
Fast eiendom 35.204.000 28.932.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 90.000 108.000 0
Sum varige driftsmidler 35.294.000 29.040.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 35.294.000 29.040.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 71.000 17.000 0
Andre fordringer 556.000 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 247.000 1.858.000 0
Sum omløpsmidler 874.000 1.881.000 -7.000
Sum eiendeler 36.168.000 30.921.000 23.000
Sum opptjent egenkapital 380.000 145.000 -7.000
Sum egenkapital 3.380.000 3.145.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.626.000 27.585.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 71.000 48.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 144.000 0
Sum kortsiktig gjeld 162.000 192.000 0
Sum gjeld og egenkapital 36.168.000 30.922.000 23.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 712.000 1.689.000 -7.000
Likviditetsgrad 1 5.4 9.8
Likviditetsgrad 2 5.4 9.8 0
Soliditet 9.3 10.2 1
Resultatgrad 44.8 67.4
Rentedekningsgrad 1.3 1.5
Gjeldsgrad 9.7 8.8 0
Total kapitalrentabilitet 3.4 2.1 -30.4
Signatur
07.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex