Bergen Elektro Automasjon AS
Juridisk navn:  Bergen Elektro Automasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55913319
Nedre Nøttveit 62 Nedre Nøttveit 62 Fax: 55913320
5238 Rådal 5238 Rådal
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 982743834
Aksjekapital: 540.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 11/20/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Søreide Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.93%
Resultat  
  
547.27%
Egenkapital  
  
-5.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 46.725.000 41.377.000 36.226.000 31.587.000 42.781.000
Resultat: 356.000 55.000 263.000 438.000 2.175.000
Egenkapital: 2.986.000 3.169.000 3.136.000 3.487.000 3.173.000
Regnskap for  Bergen Elektro Automasjon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 46.725.000 41.377.000 36.226.000 31.587.000 42.781.000
Driftskostnader -46.191.000 -41.239.000 -35.965.000 -31.223.000 -40.404.000
Driftsresultat 533.000 138.000 261.000 363.000 2.376.000
Finansinntekter 18.000 46.000 148.000 227.000 219.000
Finanskostnader -195.000 -129.000 -146.000 -152.000 -421.000
Finans -177.000 -83.000 2.000 75.000 -202.000
Resultat før skatt 356.000 55.000 263.000 438.000 2.175.000
Skattekostnad -89.000 -23.000 -70.000 -124.000 -585.000
Årsresultat 267.000 32.000 194.000 314.000 1.590.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 787.000 676.000 466.000 665.000 929.000
Sum omløpsmidler 12.253.000 13.302.000 11.174.000 10.159.000 11.573.000
Sum eiendeler 13.040.000 13.978.000 11.640.000 10.824.000 12.502.000
Sum opptjent egenkapital 2.351.000 2.504.000 2.471.000 2.822.000 3.033.000
Sum egenkapital 2.986.000 3.169.000 3.136.000 3.487.000 3.173.000
Sum langsiktig gjeld 0 86.000 303.000 596.000 749.000
Sum kortsiktig gjeld 10.053.000 10.724.000 8.201.000 6.741.000 8.580.000
Sum gjeld og egenkapital 13.039.000 13.979.000 11.640.000 10.824.000 12.502.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.725.000 41.377.000 36.226.000 31.284.000 42.475.000
Andre inntekter 0 0 0 303.000 305.000
Driftsinntekter 46.725.000 41.377.000 36.226.000 31.587.000 42.781.000
Varekostnad -18.868.000 -16.222.000 -14.032.000 -10.486.000 -19.815.000
Lønninger -20.538.000 -17.977.000 -16.569.000 -16.133.000 -14.835.000
Avskrivning -275.000 -317.000 -283.000 -271.000 -276.000
Nedskrivning -184.000 -608.000 0 0 0
Andre driftskostnader -6.326.000 -6.115.000 -5.081.000 -4.333.000 -5.478.000
Driftskostnader -46.191.000 -41.239.000 -35.965.000 -31.223.000 -40.404.000
Driftsresultat 533.000 138.000 261.000 363.000 2.376.000
Finansinntekter 18.000 46.000 148.000 227.000 219.000
Finanskostnader -195.000 -129.000 -146.000 -152.000 -421.000
Finans -177.000 -83.000 2.000 75.000 -202.000
Konsernbidrag 0 0 -470.000 0 0
Utbytte -300.000 0 -75.000 0 -1.000.000
Årsresultat 267.000 32.000 194.000 314.000 1.590.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 94.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 767.000 583.000 466.000 665.000 900.000
Sum varige driftsmidler 767.000 583.000 466.000 665.000 900.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 0 0 0 30.000
Sum anleggsmidler 787.000 676.000 466.000 665.000 929.000
Varebeholdning 935.000 879.000 592.000 440.000 481.000
Kundefordringer 9.285.000 10.993.000 9.116.000 8.084.000 10.263.000
Andre fordringer 978.000 498.000 437.000 189.000 171.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.054.000 933.000 1.028.000 1.446.000 657.000
Sum omløpsmidler 12.253.000 13.302.000 11.174.000 10.159.000 11.573.000
Sum eiendeler 13.040.000 13.978.000 11.640.000 10.824.000 12.502.000
Sum opptjent egenkapital 2.351.000 2.504.000 2.471.000 2.822.000 3.033.000
Sum egenkapital 2.986.000 3.169.000 3.136.000 3.487.000 3.173.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 10.000 97.000 130.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.115.000 1.192.000 0 0 1.667.000
Sum langsiktig gjeld 0 86.000 303.000 596.000 749.000
Leverandørgjeld 3.046.000 5.103.000 3.336.000 2.188.000 1.861.000
Betalbar skatt 0 126.000 0 156.000 468.000
Skyldig offentlige avgifter 2.558.000 2.502.000 2.642.000 2.214.000 1.790.000
Utbytte -300.000 0 -75.000 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.035.000 1.800.000 2.148.000 2.183.000 1.794.000
Sum kortsiktig gjeld 10.053.000 10.724.000 8.201.000 6.741.000 8.580.000
Sum gjeld og egenkapital 13.039.000 13.979.000 11.640.000 10.824.000 12.502.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.200.000 2.578.000 2.973.000 3.418.000 2.993.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.4 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.3 1.5 1.3
Soliditet 22.9 22.7 26.9 32.2 25.4
Resultatgrad 1.1 0.3 0.7 1.1 5.6
Rentedekningsgrad 2.7 1.1 1.8 3.9 6.2
Gjeldsgrad 3.4 3.4 2.7 2.1 2.9
Total kapitalrentabilitet 4.2 1.3 3.5 5.5 20.8
Signatur
09.08.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex