Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergen Hudlegeklinikk Tore Morken As
Juridisk navn:  Bergen Hudlegeklinikk Tore Morken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55904545
Valkendorfsgaten 9 Valkendorfsgaten 9 Fax: 55904544
5012 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 889252022
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/27/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.97%
Resultat  
  
4.35%
Egenkapital  
  
-3.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.049.000 5.932.000 5.106.000 5.325.000 5.475.000
Resultat: 2.689.000 2.577.000 1.873.000 2.143.000 2.139.000
Egenkapital: 240.000 249.000 265.000 282.000 265.000
Regnskap for  Bergen Hudlegeklinikk Tore Morken As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.049.000 5.932.000 5.106.000 5.325.000 5.475.000
Driftskostnader -3.371.000 -3.361.000 -3.240.000 -3.188.000 -3.354.000
Driftsresultat 2.677.000 2.571.000 1.867.000 2.136.000 2.121.000
Finansinntekter 12.000 6.000 6.000 7.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 12.000 6.000 6.000 7.000 18.000
Resultat før skatt 2.689.000 2.577.000 1.873.000 2.143.000 2.139.000
Skattekostnad -594.000 -595.000 -451.000 -538.000 -579.000
Årsresultat 2.095.000 1.982.000 1.421.000 1.605.000 1.560.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 379.000 317.000 307.000 363.000 108.000
Sum omløpsmidler 2.927.000 3.066.000 2.270.000 2.479.000 2.730.000
Sum eiendeler 3.306.000 3.383.000 2.577.000 2.842.000 2.838.000
Sum opptjent egenkapital 140.000 149.000 165.000 182.000 165.000
Sum egenkapital 240.000 249.000 265.000 282.000 265.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 8.000 10.000 13.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 3.058.000 3.126.000 2.302.000 2.548.000 2.568.000
Sum gjeld og egenkapital 3.306.000 3.383.000 2.577.000 2.843.000 2.837.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.049.000 5.932.000 4.915.000 5.325.000 5.475.000
Andre inntekter 0 0 192.000 0 0
Driftsinntekter 6.049.000 5.932.000 5.106.000 5.325.000 5.475.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.042.000 -2.093.000 -1.981.000 -2.111.000 -2.200.000
Avskrivning -95.000 -81.000 -79.000 -85.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.234.000 -1.187.000 -1.180.000 -992.000 -1.138.000
Driftskostnader -3.371.000 -3.361.000 -3.240.000 -3.188.000 -3.354.000
Driftsresultat 2.677.000 2.571.000 1.867.000 2.136.000 2.121.000
Finansinntekter 12.000 6.000 6.000 7.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 12.000 6.000 6.000 7.000 18.000
Konsernbidrag -2.104.000 -1.999.000 -1.438.000 -1.588.000 -1.557.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.095.000 1.982.000 1.421.000 1.605.000 1.560.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 379.000 317.000 307.000 363.000 108.000
Sum varige driftsmidler 379.000 317.000 307.000 363.000 108.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 379.000 317.000 307.000 363.000 108.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 128.000 95.000 124.000 11.000
Andre fordringer 120.000 121.000 17.000 66.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.781.000 2.817.000 2.158.000 2.289.000 2.666.000
Sum omløpsmidler 2.927.000 3.066.000 2.270.000 2.479.000 2.730.000
Sum eiendeler 3.306.000 3.383.000 2.577.000 2.842.000 2.838.000
Sum opptjent egenkapital 140.000 149.000 165.000 182.000 165.000
Sum egenkapital 240.000 249.000 265.000 282.000 265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 8.000 10.000 13.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 8.000 10.000 13.000 4.000
Leverandørgjeld 40.000 9.000 6.000 10.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 124.000 140.000 138.000 153.000 172.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.894.000 2.978.000 2.158.000 2.385.000 2.397.000
Sum kortsiktig gjeld 3.058.000 3.126.000 2.302.000 2.548.000 2.568.000
Sum gjeld og egenkapital 3.306.000 3.383.000 2.577.000 2.843.000 2.837.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -131.000 -60.000 -32.000 -69.000 162.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1 1.1
Soliditet 7.3 7.4 10.3 9.9 9.3
Resultatgrad 44.3 43.3 36.6 40.1 38.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 12.8 12.6 8.7 9.1 9.7
Total kapitalrentabilitet 81.3 76.2 72.7 75.4 75.4
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex