Bergen Interiør Og Byggservice As
Juridisk navn:  Bergen Interiør Og Byggservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45425003
Bjørndalsskogen 75 Bjørndalsskogen 75 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 917337969
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/18/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.2%
Resultat  
  
-165.38%
Egenkapital  
  
-45.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.010.000 2.659.000 1.741.000 1.054.000
Resultat: -68.000 104.000 -137.000 477.000
Egenkapital: 80.000 148.000 370.000 507.000
Regnskap for  Bergen Interiør Og Byggservice As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.010.000 2.659.000 1.741.000 1.054.000
Driftskostnader -3.077.000 -2.555.000 -1.878.000 -578.000
Driftsresultat -67.000 104.000 -138.000 477.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Resultat før skatt -68.000 104.000 -137.000 477.000
Skattekostnad 0 -24.000 0 0
Årsresultat -68.000 80.000 -137.000 477.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 111.000 0 0
Sum omløpsmidler 417.000 641.000 456.000 623.000
Sum eiendeler 455.000 752.000 456.000 623.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 118.000 340.000 477.000
Sum egenkapital 80.000 148.000 370.000 507.000
Sum langsiktig gjeld 57.000 57.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 317.000 546.000 86.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 454.000 751.000 456.000 623.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.010.000 2.659.000 1.741.000 1.054.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.010.000 2.659.000 1.741.000 1.054.000
Varekostnad -2.903.000 -2.520.000 -532.000 -572.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -125.000 -5.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -30.000 -1.346.000 -6.000
Driftskostnader -3.077.000 -2.555.000 -1.878.000 -578.000
Driftsresultat -67.000 104.000 -138.000 477.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -68.000 80.000 -137.000 477.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 38.000 71.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 38.000 71.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 39.000 0 0
Sum anleggsmidler 38.000 111.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 318.000 167.000 140.000 296.000
Andre fordringer 0 362.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 98.000 112.000 316.000 326.000
Sum omløpsmidler 417.000 641.000 456.000 623.000
Sum eiendeler 455.000 752.000 456.000 623.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 118.000 340.000 477.000
Sum egenkapital 80.000 148.000 370.000 507.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 57.000 57.000 0 0
Leverandørgjeld 83.000 68.000 0 -5.000
Betalbar skatt -1.000 24.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 236.000 453.000 86.000 121.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -1.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 317.000 546.000 86.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 454.000 751.000 456.000 623.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000 95.000 370.000 507.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 5.3 5.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 5.3 5.4
Soliditet 17.6 19.7 81.1 81.4
Resultatgrad -2.2 3.9 -7.9 45.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.7 4.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -14.8 13.8 -30.3 76.6
Signatur
20.06.2016
Prokurister
20.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex