Bergen Interiør Og Byggservice As
Juridisk navn:  Bergen Interiør Og Byggservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45425003
Bjørndalsskogen 75 Bjørndalsskogen 75 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917337969
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/18/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
52.73%
Resultat  
  
175.91%
Egenkapital  
  
-60%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 2.659.000 1.741.000 1.054.000
Resultat: 104.000 -137.000 477.000
Egenkapital: 148.000 370.000 507.000
Regnskap for  Bergen Interiør Og Byggservice As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.659.000 1.741.000 1.054.000
Driftskostnader -2.555.000 -1.878.000 -578.000
Driftsresultat 104.000 -138.000 477.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 104.000 -137.000 477.000
Skattekostnad -24.000 0 0
Årsresultat 80.000 -137.000 477.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 111.000 0 0
Sum omløpsmidler 641.000 456.000 623.000
Sum eiendeler 752.000 456.000 623.000
Sum opptjent egenkapital 118.000 340.000 477.000
Sum egenkapital 148.000 370.000 507.000
Sum langsiktig gjeld 57.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 546.000 86.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 751.000 456.000 623.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.659.000 1.741.000 1.054.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.659.000 1.741.000 1.054.000
Varekostnad -2.520.000 -532.000 -572.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -5.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -1.346.000 -6.000
Driftskostnader -2.555.000 -1.878.000 -578.000
Driftsresultat 104.000 -138.000 477.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 80.000 -137.000 477.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 71.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 71.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 39.000 0 0
Sum anleggsmidler 111.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 167.000 140.000 296.000
Andre fordringer 362.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 112.000 316.000 326.000
Sum omløpsmidler 641.000 456.000 623.000
Sum eiendeler 752.000 456.000 623.000
Sum opptjent egenkapital 118.000 340.000 477.000
Sum egenkapital 148.000 370.000 507.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 57.000 0 0
Leverandørgjeld 68.000 0 -5.000
Betalbar skatt 24.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 453.000 86.000 121.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 546.000 86.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 751.000 456.000 623.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 95.000 370.000 507.000
Likviditetsgrad 1 1.2 5.3 5.4
Likviditetsgrad 2 1.2 5.3 5.4
Soliditet 19.7 81.1 81.4
Resultatgrad 3.9 -7.9 45.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 13.8 -30.3 76.6
Signatur
20.06.2016
Prokurister
20.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex