Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergen Ståhjul As
Juridisk navn:  Bergen Ståhjul As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47147100
C/O Andre F. Kleiven Nordeidevegen 36 Bontelabo 2 Fax:
5251 Søreidgrend 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 913944623
Aksjekapital: 125.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/30/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amanda Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.04%
Resultat  
  
235.77%
Egenkapital  
  
101.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.049.000 1.707.000 1.337.000 907.000 95.000
Resultat: 826.000 246.000 203.000 246.000 -56.000
Egenkapital: 1.211.000 601.000 419.000 266.000 69.000
Regnskap for  Bergen Ståhjul As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.049.000 1.707.000 1.337.000 907.000 95.000
Driftskostnader -1.224.000 -1.455.000 -1.135.000 -659.000 -151.000
Driftsresultat 826.000 252.000 202.000 249.000 -56.000
Finansinntekter 0 0 4.000 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 -3.000 -3.000 0
Finans 0 -6.000 1.000 -3.000 0
Resultat før skatt 826.000 246.000 203.000 246.000 -56.000
Skattekostnad -216.000 -64.000 -51.000 -50.000 0
Årsresultat 610.000 182.000 153.000 197.000 -56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 326.000 564.000 580.000 622.000 286.000
Sum omløpsmidler 1.193.000 314.000 417.000 77.000 199.000
Sum eiendeler 1.519.000 878.000 997.000 699.000 485.000
Sum opptjent egenkapital 1.086.000 476.000 294.000 141.000 -56.000
Sum egenkapital 1.211.000 601.000 419.000 266.000 69.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 382.000 397.000 364.000
Sum kortsiktig gjeld 307.000 278.000 197.000 36.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 1.518.000 879.000 998.000 699.000 485.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.049.000 1.707.000 1.337.000 907.000 95.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.049.000 1.707.000 1.337.000 907.000 95.000
Varekostnad -1.000 -112.000 -17.000 -7.000 0
Lønninger -462.000 -457.000 -298.000 -196.000 -3.000
Avskrivning -239.000 -260.000 -221.000 -131.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -522.000 -626.000 -599.000 -325.000 -102.000
Driftskostnader -1.224.000 -1.455.000 -1.135.000 -659.000 -151.000
Driftsresultat 826.000 252.000 202.000 249.000 -56.000
Finansinntekter 0 0 4.000 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 -3.000 -3.000 0
Finans 0 -6.000 1.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 610.000 182.000 153.000 197.000 -56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 326.000 564.000 580.000 622.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 286.000
Sum varige driftsmidler 326.000 564.000 580.000 622.000 286.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 326.000 564.000 580.000 622.000 286.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 86.000 150.000 56.000 0 27.000
Andre fordringer 17.000 0 0 0 68.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.089.000 165.000 361.000 77.000 104.000
Sum omløpsmidler 1.193.000 314.000 417.000 77.000 199.000
Sum eiendeler 1.519.000 878.000 997.000 699.000 485.000
Sum opptjent egenkapital 1.086.000 476.000 294.000 141.000 -56.000
Sum egenkapital 1.211.000 601.000 419.000 266.000 69.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000 22.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 382.000 397.000 364.000
Leverandørgjeld 0 3.000 0 -3.000 -3.000
Betalbar skatt 216.000 83.000 66.000 27.000 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 5.000 25.000 7.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 187.000 105.000 4.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 307.000 278.000 197.000 36.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 1.518.000 879.000 998.000 699.000 485.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 886.000 36.000 220.000 41.000 147.000
Likviditetsgrad 1 3.9 1.1 2.1 2.1 3.8
Likviditetsgrad 2 3.9 1.1 2.1 2.2 3.9
Soliditet 79.8 68.4 4 38.1 14.2
Resultatgrad 40.3 14.8 15.1 27.5 -58.9
Rentedekningsgrad 4 67.3 83.0
Gjeldsgrad 0.3 0.5 1.4 1.6 6.0
Total kapitalrentabilitet 54.4 28.7 20.6 35.6 -11.5
Signatur
01.08.2014
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.08.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex