Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergen Storkjøkkensenter AS
Juridisk navn:  Bergen Storkjøkkensenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55333580
Bjørndalsskogen 95 Bjørndalsskogen 95 Fax: 55333599
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 946296716
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/10/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Regnskapsfører: G Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.87%
Resultat  
  
-43.03%
Egenkapital  
  
82.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.932.000 20.118.000 13.639.000 9.857.000 6.745.000
Resultat: 1.516.000 2.661.000 1.534.000 798.000 -177.000
Egenkapital: 1.505.000 826.000 581.000 522.000 1.523.000
Regnskap for  Bergen Storkjøkkensenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.932.000 20.118.000 13.639.000 9.857.000 6.745.000
Driftskostnader -16.405.000 -17.033.000 -12.105.000 -9.051.000 -6.931.000
Driftsresultat 1.527.000 3.085.000 1.535.000 807.000 -186.000
Finansinntekter 1.000 6.000 21.000 2.000 26.000
Finanskostnader -11.000 -431.000 -21.000 -11.000 -18.000
Finans -10.000 -425.000 0 -9.000 8.000
Resultat før skatt 1.516.000 2.661.000 1.534.000 798.000 -177.000
Skattekostnad -337.000 -716.000 -376.000 -200.000 41.000
Årsresultat 1.179.000 1.945.000 1.159.000 599.000 -137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 302.000 242.000 56.000 65.000 215.000
Sum omløpsmidler 5.287.000 8.023.000 7.263.000 4.044.000 2.681.000
Sum eiendeler 5.589.000 8.265.000 7.319.000 4.109.000 2.896.000
Sum opptjent egenkapital 1.405.000 726.000 481.000 422.000 1.423.000
Sum egenkapital 1.505.000 826.000 581.000 522.000 1.523.000
Sum langsiktig gjeld 21.000 412.000 0 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.063.000 7.027.000 6.738.000 3.584.000 1.373.000
Sum gjeld og egenkapital 5.589.000 8.265.000 7.319.000 4.108.000 2.896.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.932.000 20.028.000 13.615.000 9.857.000 6.745.000
Andre inntekter 0 90.000 24.000 0 0
Driftsinntekter 17.932.000 20.118.000 13.639.000 9.857.000 6.745.000
Varekostnad -12.086.000 -13.520.000 -8.588.000 -6.039.000 -4.268.000
Lønninger -2.939.000 -2.377.000 -2.175.000 -2.066.000 -1.515.000
Avskrivning -46.000 -2.000 -54.000 -71.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.334.000 -1.134.000 -1.288.000 -875.000 -1.076.000
Driftskostnader -16.405.000 -17.033.000 -12.105.000 -9.051.000 -6.931.000
Driftsresultat 1.527.000 3.085.000 1.535.000 807.000 -186.000
Finansinntekter 1.000 6.000 21.000 2.000 26.000
Finanskostnader -11.000 -431.000 -21.000 -11.000 -18.000
Finans -10.000 -425.000 0 -9.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -1.700.000 -1.100.000 -1.600.000 0
Årsresultat 1.179.000 1.945.000 1.159.000 599.000 -137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 50.000 0 74.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 126.000 140.000 0 0 0
Driftsløsøre 76.000 0 0 54.000 125.000
Sum varige driftsmidler 202.000 140.000 0 54.000 125.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 102.000 6.000 11.000 16.000
Sum anleggsmidler 302.000 242.000 56.000 65.000 215.000
Varebeholdning 1.397.000 986.000 868.000 529.000 409.000
Kundefordringer 2.499.000 5.404.000 3.245.000 1.910.000 1.467.000
Andre fordringer 85.000 95.000 82.000 28.000 52.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.305.000 1.538.000 3.067.000 1.577.000 753.000
Sum omløpsmidler 5.287.000 8.023.000 7.263.000 4.044.000 2.681.000
Sum eiendeler 5.589.000 8.265.000 7.319.000 4.109.000 2.896.000
Sum opptjent egenkapital 1.405.000 726.000 481.000 422.000 1.423.000
Sum egenkapital 1.505.000 826.000 581.000 522.000 1.523.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 12.000 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.000 412.000 0 2.000 0
Leverandørgjeld 2.299.000 3.497.000 2.485.000 1.413.000 841.000
Betalbar skatt 334.000 654.000 428.000 124.000 0
Skyldig offentlige avgifter 586.000 946.000 703.000 314.000 312.000
Utbytte -500.000 -1.700.000 -1.100.000 -1.600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 344.000 680.000 2.023.000 1.534.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 4.063.000 7.027.000 6.738.000 3.584.000 1.373.000
Sum gjeld og egenkapital 5.589.000 8.265.000 7.319.000 4.108.000 2.896.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.224.000 996.000 525.000 460.000 1.308.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1 2.0
Likviditetsgrad 2 1 1 0.9 1 1.7
Soliditet 26.9 1 7.9 12.7 52.6
Resultatgrad 8.5 15.3 11.3 8.2 -2.8
Rentedekningsgrad 138.8 7.2 73.1 73.4 -8.9
Gjeldsgrad 2.7 9 11.6 6.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 27.3 37.4 21.3 19.7 -5.5
Signatur
21.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex