Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergen Transfer Service As
Juridisk navn:  Bergen Transfer Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55912118
Fleslandsvegen 194 Fleslandsvegen 194 Fax: 55509989
5258 Blomsterdalen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 988083941
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/29/2005
Foretakstype: AS
Revisor: E-Revisjon As
Regnskapsfører: Furset Frode Dag
Utvikling:
Omsetning  
  
184.16%
Resultat  
  
153.59%
Egenkapital  
  
6010%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.547.000 2.304.000 2.249.000 1.999.000 4.922.000
Resultat: 601.000 237.000 97.000 23.000 -9.000
Egenkapital: 611.000 10.000 -227.000 -324.000 -346.000
Regnskap for  Bergen Transfer Service As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.547.000 2.304.000 2.249.000 1.999.000 4.922.000
Driftskostnader -5.874.000 -2.022.000 -2.102.000 -1.943.000 -4.861.000
Driftsresultat 672.000 283.000 146.000 57.000 61.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -72.000 -48.000 -49.000 -35.000 -71.000
Finans -72.000 -47.000 -49.000 -35.000 -70.000
Resultat før skatt 601.000 237.000 97.000 23.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 601.000 237.000 97.000 23.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.903.000 1.090.000 689.000 665.000 5.000
Sum omløpsmidler 1.231.000 476.000 206.000 116.000 190.000
Sum eiendeler 3.134.000 1.566.000 895.000 781.000 195.000
Sum opptjent egenkapital 511.000 -90.000 -327.000 -424.000 -446.000
Sum egenkapital 611.000 10.000 -227.000 -324.000 -346.000
Sum langsiktig gjeld 1.794.000 1.179.000 705.000 661.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 729.000 377.000 417.000 444.000 533.000
Sum gjeld og egenkapital 3.134.000 1.566.000 895.000 781.000 195.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.473.000 2.299.000 2.249.000 1.999.000 4.922.000
Andre inntekter 74.000 5.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.547.000 2.304.000 2.249.000 1.999.000 4.922.000
Varekostnad -2.452.000 -715.000 -960.000 -901.000 -1.617.000
Lønninger -2.289.000 -727.000 -524.000 -470.000 -1.735.000
Avskrivning -249.000 -168.000 -129.000 -14.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -884.000 -412.000 -489.000 -558.000 -1.497.000
Driftskostnader -5.874.000 -2.022.000 -2.102.000 -1.943.000 -4.861.000
Driftsresultat 672.000 283.000 146.000 57.000 61.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -72.000 -48.000 -49.000 -35.000 -71.000
Finans -72.000 -47.000 -49.000 -35.000 -70.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 601.000 237.000 97.000 23.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.898.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 1.085.000 684.000 660.000 0
Sum varige driftsmidler 1.898.000 1.085.000 684.000 660.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 1.903.000 1.090.000 689.000 665.000 5.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 522.000 339.000 125.000 94.000 100.000
Andre fordringer 45.000 105.000 69.000 9.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 664.000 33.000 13.000 13.000 56.000
Sum omløpsmidler 1.231.000 476.000 206.000 116.000 190.000
Sum eiendeler 3.134.000 1.566.000 895.000 781.000 195.000
Sum opptjent egenkapital 511.000 -90.000 -327.000 -424.000 -446.000
Sum egenkapital 611.000 10.000 -227.000 -324.000 -346.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 87.000 229.000 248.000 164.000
Sum langsiktig gjeld 1.794.000 1.179.000 705.000 661.000 8.000
Leverandørgjeld 122.000 161.000 103.000 124.000 101.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 270.000 72.000 37.000 27.000 124.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 337.000 57.000 47.000 45.000 143.000
Sum kortsiktig gjeld 729.000 377.000 417.000 444.000 533.000
Sum gjeld og egenkapital 3.134.000 1.566.000 895.000 781.000 195.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 502.000 99.000 -211.000 -328.000 -343.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 0.5 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 0.5 0.3 0.4
Soliditet 19.5 0.6 -25.4 -41.5 -177.4
Resultatgrad 10.3 12.3 6.5 2.9 1.2
Rentedekningsgrad 9.3 5.9 3 1.6 0.9
Gjeldsgrad 4.1 155.6 -4.9 -3.4 -1.6
Total kapitalrentabilitet 21.4 18.1 16.3 7.3 31.8
Signatur
03.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex