Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergens Auto AS
Juridisk navn:  Bergens Auto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55982180
Kokstaddalen 5 Kokstaddalen 5 Fax: 55981816
5257 Kokstad 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 990525838
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 11/6/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.02%
Resultat  
  
47.25%
Egenkapital  
  
26.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.190.000 16.685.000 16.488.000 14.955.000 13.895.000
Resultat: 670.000 455.000 763.000 831.000 226.000
Egenkapital: 2.589.000 2.040.000 1.792.000 1.057.000 443.000
Regnskap for  Bergens Auto AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.190.000 16.685.000 16.488.000 14.955.000 13.895.000
Driftskostnader -16.479.000 -16.065.000 -15.675.000 -14.074.000 -13.554.000
Driftsresultat 1.711.000 619.000 814.000 881.000 341.000
Finansinntekter 21.000 135.000 11.000 44.000 37.000
Finanskostnader -1.061.000 -300.000 -62.000 -93.000 -152.000
Finans -1.040.000 -165.000 -51.000 -49.000 -115.000
Resultat før skatt 670.000 455.000 763.000 831.000 226.000
Skattekostnad -283.000 0 -29.000 -217.000 -53.000
Årsresultat 387.000 455.000 734.000 614.000 173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.898.000 9.461.000 2.150.000 842.000 977.000
Sum omløpsmidler 7.272.000 5.227.000 4.231.000 2.737.000 2.851.000
Sum eiendeler 16.170.000 14.688.000 6.381.000 3.579.000 3.828.000
Sum opptjent egenkapital 2.339.000 1.790.000 1.542.000 807.000 193.000
Sum egenkapital 2.589.000 2.040.000 1.792.000 1.057.000 443.000
Sum langsiktig gjeld 7.168.000 5.822.000 700.000 368.000 542.000
Sum kortsiktig gjeld 6.412.000 6.827.000 3.890.000 2.153.000 2.843.000
Sum gjeld og egenkapital 16.169.000 14.689.000 6.382.000 3.578.000 3.828.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.519.000 15.022.000 16.212.000 14.695.000 13.251.000
Andre inntekter 671.000 1.662.000 276.000 259.000 643.000
Driftsinntekter 18.190.000 16.685.000 16.488.000 14.955.000 13.895.000
Varekostnad -5.000.000 -4.262.000 -4.857.000 -4.185.000 -3.899.000
Lønninger -7.355.000 -7.488.000 -6.689.000 -5.520.000 -5.505.000
Avskrivning -312.000 -214.000 -158.000 -181.000 -237.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.519.000 -4.505.000 -4.246.000 -4.115.000 -3.975.000
Driftskostnader -16.479.000 -16.065.000 -15.675.000 -14.074.000 -13.554.000
Driftsresultat 1.711.000 619.000 814.000 881.000 341.000
Finansinntekter 21.000 135.000 11.000 44.000 37.000
Finanskostnader -1.061.000 -300.000 -62.000 -93.000 -152.000
Finans -1.040.000 -165.000 -51.000 -49.000 -115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 387.000 455.000 734.000 614.000 173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.777.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 188.000 254.000 129.000 171.000 69.000
Driftsløsøre 177.000 182.000 198.000 307.000 416.000
Sum varige driftsmidler 6.158.000 461.000 362.000 491.000 537.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.740.000 9.001.000 1.789.000 350.000 440.000
Sum anleggsmidler 8.898.000 9.461.000 2.150.000 842.000 977.000
Varebeholdning 2.456.000 1.754.000 914.000 680.000 735.000
Kundefordringer 3.917.000 2.625.000 2.686.000 1.634.000 1.548.000
Andre fordringer 407.000 487.000 217.000 32.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 492.000 361.000 413.000 390.000 523.000
Sum omløpsmidler 7.272.000 5.227.000 4.231.000 2.737.000 2.851.000
Sum eiendeler 16.170.000 14.688.000 6.381.000 3.579.000 3.828.000
Sum opptjent egenkapital 2.339.000 1.790.000 1.542.000 807.000 193.000
Sum egenkapital 2.589.000 2.040.000 1.792.000 1.057.000 443.000
Sum avsetninger til forpliktelser 31.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 221.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.168.000 5.822.000 700.000 368.000 542.000
Leverandørgjeld 1.674.000 2.185.000 1.631.000 874.000 1.562.000
Betalbar skatt 140.000 0 29.000 217.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 776.000 717.000 773.000 523.000 731.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.877.000 3.704.000 1.457.000 539.000 498.000
Sum kortsiktig gjeld 6.412.000 6.827.000 3.890.000 2.153.000 2.843.000
Sum gjeld og egenkapital 16.169.000 14.689.000 6.382.000 3.578.000 3.828.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 860.000 -1.600.000 341.000 584.000 8.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.8 1.1 1.3 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 0.9 1.0 0.8
Soliditet 1 13.9 28.1 29.5 11.6
Resultatgrad 9.4 3.7 4.9 5.9 2.5
Rentedekningsgrad 1.6 2.1 13.1 9.9 2.5
Gjeldsgrad 5.2 6.2 2.6 2.4 7.6
Total kapitalrentabilitet 10.7 5.1 12.9 25.9 9.9
Signatur
18.06.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex