Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergensgruppen Eiendom As
Juridisk navn:  Bergensgruppen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40000089
Vossegården 6A Vossegården 6A Fax:
5004 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 985031983
Aksjekapital: 1.300.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/1/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.82%
Resultat  
  
-31.73%
Egenkapital  
  
-2.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.099.000 2.160.000 1.986.000 1.755.000 1.151.000
Resultat: 1.418.000 2.077.000 1.727.000 3.481.000 2.582.000
Egenkapital: 12.965.000 13.280.000 13.427.000 3.655.000 3.855.000
Regnskap for  Bergensgruppen Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.099.000 2.160.000 1.986.000 1.755.000 1.151.000
Driftskostnader -2.287.000 -1.835.000 -1.495.000 -1.344.000 -974.000
Driftsresultat -188.000 324.000 491.000 411.000 177.000
Finansinntekter 4.495.000 5.158.000 4.805.000 5.591.000 6.738.000
Finanskostnader -2.889.000 -3.406.000 -3.570.000 -2.521.000 -4.334.000
Finans 1.606.000 1.752.000 1.235.000 3.070.000 2.404.000
Resultat før skatt 1.418.000 2.077.000 1.727.000 3.481.000 2.582.000
Skattekostnad -313.000 -474.000 -425.000 -859.000 -669.000
Årsresultat 1.106.000 1.603.000 1.301.000 2.622.000 1.912.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 97.165.000 95.599.000 117.696.000 107.819.000 107.738.000
Sum omløpsmidler 4.051.000 4.372.000 3.087.000 6.146.000 5.095.000
Sum eiendeler 101.216.000 99.971.000 120.783.000 113.965.000 112.833.000
Sum opptjent egenkapital 2.725.000 3.040.000 3.187.000 3.415.000 3.615.000
Sum egenkapital 12.965.000 13.280.000 13.427.000 3.655.000 3.855.000
Sum langsiktig gjeld 82.134.000 83.704.000 104.524.000 105.434.000 105.089.000
Sum kortsiktig gjeld 6.117.000 2.988.000 2.832.000 4.876.000 3.889.000
Sum gjeld og egenkapital 101.216.000 99.972.000 120.783.000 113.965.000 112.833.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.099.000 2.160.000 1.986.000 1.755.000 1.151.000
Driftsinntekter 2.099.000 2.160.000 1.986.000 1.755.000 1.151.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.715.000 -1.171.000 -226.000 -221.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -572.000 -664.000 -1.269.000 -1.123.000 -974.000
Driftskostnader -2.287.000 -1.835.000 -1.495.000 -1.344.000 -974.000
Driftsresultat -188.000 324.000 491.000 411.000 177.000
Finansinntekter 4.495.000 5.158.000 4.805.000 5.591.000 6.738.000
Finanskostnader -2.889.000 -3.406.000 -3.570.000 -2.521.000 -4.334.000
Finans 1.606.000 1.752.000 1.235.000 3.070.000 2.404.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.106.000 1.603.000 1.301.000 2.622.000 1.912.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 23.183.000 23.183.000 23.044.000 22.048.000 21.220.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 23.183.000 23.183.000 23.044.000 22.048.000 21.220.000
Sum finansielle anleggsmidler 73.982.000 72.416.000 94.652.000 85.772.000 86.518.000
Sum anleggsmidler 97.165.000 95.599.000 117.696.000 107.819.000 107.738.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 0 0 153.000 106.000
Andre fordringer 15.000 0 4.000 600.000 300.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 833.000 1.183.000 73.000 170.000 1.331.000
Sum omløpsmidler 4.051.000 4.372.000 3.087.000 6.146.000 5.095.000
Sum eiendeler 101.216.000 99.971.000 120.783.000 113.965.000 112.833.000
Sum opptjent egenkapital 2.725.000 3.040.000 3.187.000 3.415.000 3.615.000
Sum egenkapital 12.965.000 13.280.000 13.427.000 3.655.000 3.855.000
Sum avsetninger til forpliktelser 127.000 159.000 207.000 265.000 346.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.765.000 2.273.000 2.012.000 3.763.000 2.956.000
Sum langsiktig gjeld 82.134.000 83.704.000 104.524.000 105.434.000 105.089.000
Leverandørgjeld 102.000 2.000 58.000 -19.000 75.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 145.000 15.000 19.000 7.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.104.000 699.000 743.000 1.125.000 858.000
Sum kortsiktig gjeld 6.117.000 2.988.000 2.832.000 4.876.000 3.889.000
Sum gjeld og egenkapital 101.216.000 99.972.000 120.783.000 113.965.000 112.833.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.066.000 1.384.000 255.000 1.270.000 1.206.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.5 1.1 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 1.5 1.1 1.3 1.4
Soliditet 12.8 13.3 11.1 3.2 3.4
Resultatgrad 1 24.7 23.4 15.4
Rentedekningsgrad -0.1 0.1 0.1 0.2 1.6
Gjeldsgrad 6.8 6.5 8 30.2 28.3
Total kapitalrentabilitet 4.3 5.5 4.4 5.3 6.1
Signatur
04.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex