Berget Det Blå As
Juridisk navn:  Berget Det Blå As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74807713
Småland Småland Fax:
7633 Frosta 7633 Frosta
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Frosta
Org.nr: 998234557
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/26/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Frosta Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.44%
Resultat  
  
405%
Egenkapital  
  
26.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 255.000 395.000 430.000 522.000 443.000
Resultat: 61.000 -20.000 -21.000 11.000 -274.000
Egenkapital: -175.000 -237.000 -217.000 -196.000 -105.000
Regnskap for  Berget Det Blå As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 255.000 395.000 430.000 522.000 443.000
Driftskostnader -193.000 -414.000 -451.000 -510.000 -717.000
Driftsresultat 62.000 -20.000 -21.000 11.000 -274.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt 61.000 -20.000 -21.000 11.000 -274.000
Skattekostnad 0 0 0 -102.000 74.000
Årsresultat 61.000 -20.000 -21.000 -91.000 -200.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 34.000 84.000 236.000
Sum omløpsmidler 154.000 201.000 249.000 284.000 177.000
Sum eiendeler 154.000 201.000 283.000 368.000 413.000
Sum opptjent egenkapital -275.000 -337.000 -317.000 -296.000 -205.000
Sum egenkapital -175.000 -237.000 -217.000 -196.000 -105.000
Sum langsiktig gjeld 319.000 405.000 472.000 453.000 195.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 32.000 28.000 110.000 323.000
Sum gjeld og egenkapital 155.000 200.000 283.000 367.000 413.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 255.000 395.000 380.000 472.000 488.000
Andre inntekter 0 0 50.000 50.000 -45.000
Driftsinntekter 255.000 395.000 430.000 522.000 443.000
Varekostnad -42.000 -87.000 -147.000 -97.000 -192.000
Lønninger -38.000 -125.000 -53.000 -80.000 -144.000
Avskrivning 0 -34.000 -50.000 -50.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -113.000 -168.000 -201.000 -283.000 -331.000
Driftskostnader -193.000 -414.000 -451.000 -510.000 -717.000
Driftsresultat 62.000 -20.000 -21.000 11.000 -274.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 61.000 -20.000 -21.000 -91.000 -200.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 102.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 34.000 84.000 134.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 34.000 84.000 134.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 34.000 84.000 236.000
Varebeholdning 133.000 139.000 164.000 214.000 112.000
Kundefordringer 0 7.000 36.000 23.000 26.000
Andre fordringer 0 3.000 4.000 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 51.000 45.000 43.000 39.000
Sum omløpsmidler 154.000 201.000 249.000 284.000 177.000
Sum eiendeler 154.000 201.000 283.000 368.000 413.000
Sum opptjent egenkapital -275.000 -337.000 -317.000 -296.000 -205.000
Sum egenkapital -175.000 -237.000 -217.000 -196.000 -105.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 319.000 405.000 472.000 453.000 195.000
Leverandørgjeld 2.000 16.000 10.000 110.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 16.000 18.000 -8.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 8.000 255.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 32.000 28.000 110.000 323.000
Sum gjeld og egenkapital 155.000 200.000 283.000 367.000 413.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 143.000 169.000 221.000 174.000 -146.000
Likviditetsgrad 1 14 6.3 8 2.6 0.5
Likviditetsgrad 2 1.9 1.9 3 0.7 0.3
Soliditet -112.9 -118.5 -76.7 -53.4 -25.4
Resultatgrad 24.3 -5.1 -4.9 2.1 -61.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.9 -1.8 -2.3 -2.9 -4.9
Total kapitalrentabilitet 4 -7.4 3.0 -66.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex