Berget Elektro Og Linjebygg As
Juridisk navn:  Berget Elektro Og Linjebygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47769839
Løvold Løvold Fax:
6146 Åheim 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 916251181
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/10/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
45.87%
Resultat  
  
75.91%
Egenkapital  
  
53.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 7.759.000 5.319.000 4.243.000
Resultat: 533.000 303.000 611.000
Egenkapital: 1.126.000 733.000 501.000
Regnskap for  Berget Elektro Og Linjebygg As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.759.000 5.319.000 4.243.000
Driftskostnader -7.171.000 -5.000.000 -3.605.000
Driftsresultat 587.000 319.000 638.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -56.000 -17.000 -27.000
Finans -55.000 -16.000 -26.000
Resultat før skatt 533.000 303.000 611.000
Skattekostnad -140.000 -72.000 -155.000
Årsresultat 393.000 232.000 457.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.542.000 1.031.000 569.000
Sum omløpsmidler 2.248.000 1.049.000 792.000
Sum eiendeler 4.790.000 2.080.000 1.361.000
Sum opptjent egenkapital 1.076.000 683.000 451.000
Sum egenkapital 1.126.000 733.000 501.000
Sum langsiktig gjeld 2.142.000 276.000 344.000
Sum kortsiktig gjeld 1.522.000 1.071.000 515.000
Sum gjeld og egenkapital 4.790.000 2.080.000 1.360.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.759.000 5.298.000 4.193.000
Andre inntekter 0 21.000 50.000
Driftsinntekter 7.759.000 5.319.000 4.243.000
Varekostnad -2.590.000 -1.923.000 -1.361.000
Lønninger -2.935.000 -2.047.000 -1.386.000
Avskrivning -409.000 -185.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.237.000 -845.000 -770.000
Driftskostnader -7.171.000 -5.000.000 -3.605.000
Driftsresultat 587.000 319.000 638.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -56.000 -17.000 -27.000
Finans -55.000 -16.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 393.000 232.000 457.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.512.000 1.001.000 569.000
Sum varige driftsmidler 2.512.000 1.001.000 569.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 0
Sum anleggsmidler 2.542.000 1.031.000 569.000
Varebeholdning 193.000 118.000 108.000
Kundefordringer 1.044.000 702.000 512.000
Andre fordringer 21.000 57.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 990.000 172.000 121.000
Sum omløpsmidler 2.248.000 1.049.000 792.000
Sum eiendeler 4.790.000 2.080.000 1.361.000
Sum opptjent egenkapital 1.076.000 683.000 451.000
Sum egenkapital 1.126.000 733.000 501.000
Sum avsetninger til forpliktelser 72.000 36.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.142.000 276.000 344.000
Leverandørgjeld 462.000 449.000 66.000
Betalbar skatt 103.000 60.000 131.000
Skyldig offentlige avgifter 387.000 238.000 155.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 569.000 325.000 163.000
Sum kortsiktig gjeld 1.522.000 1.071.000 515.000
Sum gjeld og egenkapital 4.790.000 2.080.000 1.360.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 726.000 -22.000 277.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 0.9 1.3
Soliditet 23.5 35.2 36.8
Resultatgrad 7.6 6 1
Rentedekningsgrad 10.5 18.8 23.6
Gjeldsgrad 3.3 1.8 1.7
Total kapitalrentabilitet 12.3 15.4 4
Signatur
10.08.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex