Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergfjord Atk As
Juridisk navn:  Bergfjord Atk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Tore Bergfjord Hoslejordet 17 C/O Tore Bergfjord Hoslejordet 17 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 912070522
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/25/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.1%
Resultat  
  
-1367.39%
Egenkapital  
  
-33.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 950.000 1.340.000 1.587.000 2.338.000 959.000
Resultat: -583.000 46.000 -70.000 1.677.000 146.000
Egenkapital: 1.174.000 1.757.000 1.710.000 1.780.000 135.000
Regnskap for  Bergfjord Atk As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 950.000 1.340.000 1.587.000 2.338.000 959.000
Driftskostnader -1.504.000 -1.290.000 -1.665.000 -2.238.000 -817.000
Driftsresultat -554.000 49.000 -78.000 101.000 142.000
Finansinntekter 1.000 1.000 10.000 1.578.000 4.000
Finanskostnader -29.000 -4.000 -1.000 -1.000 0
Finans -28.000 -3.000 9.000 1.577.000 4.000
Resultat før skatt -583.000 46.000 -70.000 1.677.000 146.000
Skattekostnad 0 0 0 -32.000 -41.000
Årsresultat -583.000 46.000 -70.000 1.645.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.703.000 949.000 66.000 1.865.000 100.000
Sum omløpsmidler 1.085.000 1.557.000 1.814.000 899.000 893.000
Sum eiendeler 2.788.000 2.506.000 1.880.000 2.764.000 993.000
Sum opptjent egenkapital 1.144.000 1.727.000 1.680.000 1.750.000 105.000
Sum egenkapital 1.174.000 1.757.000 1.710.000 1.780.000 135.000
Sum langsiktig gjeld 1.350.000 569.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 263.000 180.000 170.000 984.000 858.000
Sum gjeld og egenkapital 2.787.000 2.506.000 1.880.000 2.764.000 993.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 950.000 1.340.000 1.573.000 2.338.000 959.000
Andre inntekter 0 0 14.000 0 0
Driftsinntekter 950.000 1.340.000 1.587.000 2.338.000 959.000
Varekostnad -31.000 -24.000 -244.000 -742.000 -300.000
Lønninger -772.000 -713.000 -1.024.000 -1.097.000 -232.000
Avskrivning -313.000 -217.000 -28.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -388.000 -336.000 -369.000 -399.000 -285.000
Driftskostnader -1.504.000 -1.290.000 -1.665.000 -2.238.000 -817.000
Driftsresultat -554.000 49.000 -78.000 101.000 142.000
Finansinntekter 1.000 1.000 10.000 1.578.000 4.000
Finanskostnader -29.000 -4.000 -1.000 -1.000 0
Finans -28.000 -3.000 9.000 1.577.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -583.000 46.000 -70.000 1.645.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.283.000 529.000 66.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.283.000 529.000 66.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 420.000 420.000 0 1.865.000 100.000
Sum anleggsmidler 1.703.000 949.000 66.000 1.865.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 0 88.000 8.000 0
Andre fordringer 1.006.000 1.439.000 1.673.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 53.000 118.000 53.000 892.000 893.000
Sum omløpsmidler 1.085.000 1.557.000 1.814.000 899.000 893.000
Sum eiendeler 2.788.000 2.506.000 1.880.000 2.764.000 993.000
Sum opptjent egenkapital 1.144.000 1.727.000 1.680.000 1.750.000 105.000
Sum egenkapital 1.174.000 1.757.000 1.710.000 1.780.000 135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.350.000 569.000 0 0 0
Leverandørgjeld -18.000 7.000 0 252.000 375.000
Betalbar skatt 0 0 0 32.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 102.000 83.000 81.000 380.000 176.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 178.000 90.000 89.000 320.000 266.000
Sum kortsiktig gjeld 263.000 180.000 170.000 984.000 858.000
Sum gjeld og egenkapital 2.787.000 2.506.000 1.880.000 2.764.000 993.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 822.000 1.377.000 1.644.000 -85.000 35.000
Likviditetsgrad 1 4.1 8.7 10.7 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 4.1 8.7 10.7 1.0 1.1
Soliditet 42.1 70.1 91.0 64.4 13.6
Resultatgrad -58.3 3.7 -4.9 4.3 14.8
Rentedekningsgrad -19.1 12.3 -68.0 1679.0
Gjeldsgrad 1.4 0.4 0.1 0.6 6.4
Total kapitalrentabilitet -19.8 2 -3.6 60.7 14.7
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex