Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergiii As
Juridisk navn:  Bergiii As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48995580
Markavegen 10J Markavegen 10J Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 899176502
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/23/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Sr As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.29%
Resultat  
  
347.69%
Egenkapital  
  
41.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.067.000 1.663.000 3.819.000 2.206.000 489.000
Resultat: 291.000 65.000 337.000 504.000 130.000
Egenkapital: 763.000 538.000 489.000 239.000 37.000
Regnskap for  Bergiii As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.067.000 1.663.000 3.819.000 2.206.000 489.000
Driftskostnader -1.777.000 -1.601.000 -3.482.000 -1.704.000 -358.000
Driftsresultat 290.000 64.000 338.000 504.000 130.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 0 0
Finans 1.000 2.000 -2.000 0 0
Resultat før skatt 291.000 65.000 337.000 504.000 130.000
Skattekostnad -67.000 -16.000 -87.000 -139.000 -35.000
Årsresultat 224.000 49.000 250.000 365.000 95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 190.000 192.000 199.000 205.000 22.000
Sum omløpsmidler 1.052.000 709.000 638.000 587.000 255.000
Sum eiendeler 1.242.000 901.000 837.000 792.000 277.000
Sum opptjent egenkapital 733.000 508.000 459.000 209.000 7.000
Sum egenkapital 763.000 538.000 489.000 239.000 37.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 2.000 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 479.000 363.000 345.000 553.000 239.000
Sum gjeld og egenkapital 1.242.000 902.000 836.000 793.000 278.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.067.000 1.663.000 3.819.000 2.206.000 489.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.067.000 1.663.000 3.819.000 2.206.000 489.000
Varekostnad -329.000 -2.000 -1.995.000 -604.000 0
Lønninger -1.008.000 -1.130.000 -1.074.000 -822.000 -251.000
Avskrivning -2.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -438.000 -462.000 -406.000 -271.000 -100.000
Driftskostnader -1.777.000 -1.601.000 -3.482.000 -1.704.000 -358.000
Driftsresultat 290.000 64.000 338.000 504.000 130.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 0 0
Finans 1.000 2.000 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -163.000 -120.000
Årsresultat 224.000 49.000 250.000 365.000 95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 22.000
Driftsløsøre 0 2.000 9.000 15.000 0
Sum varige driftsmidler 0 2.000 9.000 15.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 190.000 190.000 190.000 190.000 0
Sum anleggsmidler 190.000 192.000 199.000 205.000 22.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 146.000 65.000 42.000 31.000
Andre fordringer 140.000 173.000 173.000 214.000 119.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 912.000 390.000 400.000 331.000 106.000
Sum omløpsmidler 1.052.000 709.000 638.000 587.000 255.000
Sum eiendeler 1.242.000 901.000 837.000 792.000 277.000
Sum opptjent egenkapital 733.000 508.000 459.000 209.000 7.000
Sum egenkapital 763.000 538.000 489.000 239.000 37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 2.000 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 120.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 2.000 1.000 2.000
Leverandørgjeld 57.000 27.000 27.000 0 3.000
Betalbar skatt 68.000 17.000 85.000 140.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 146.000 141.000 134.000 175.000 62.000
Utbytte 0 0 0 -163.000 -120.000
Annen kortsiktig gjeld 208.000 178.000 99.000 76.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 479.000 363.000 345.000 553.000 239.000
Sum gjeld og egenkapital 1.242.000 902.000 836.000 793.000 278.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 573.000 346.000 293.000 34.000 16.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2 1.8 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 2.2 2 1.8 1.1 1.1
Soliditet 61.4 59.6 58.5 30.1 13.3
Resultatgrad 1 3.8 8.9 22.8 26.6
Rentedekningsgrad 2 1
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.7 2.3 6.5
Total kapitalrentabilitet 23.5 7.3 40.4 63.6 46.8
Signatur
26.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex