Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Berglid Og Bergset Eigedomsselskap As
Juridisk navn:  Berglid Og Bergset Eigedomsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57875602
Fax: 57875660
6795 Blaksæter 6795 Blaksæter
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Stryn
Org.nr: 939141340
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 6/6/1985 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sico As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.1%
Resultat  
  
9.09%
Egenkapital  
  
-6.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 133.000 129.000 110.000 107.000 61.000
Resultat: -60.000 -66.000 -46.000 -51.000 -227.000
Egenkapital: 932.000 992.000 1.058.000 1.104.000 1.155.000
Regnskap for  Berglid Og Bergset Eigedomsselskap As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 133.000 129.000 110.000 107.000 61.000
Driftskostnader -194.000 -196.000 -164.000 -167.000 -298.000
Driftsresultat -61.000 -68.000 -54.000 -60.000 -238.000
Finansinntekter 2.000 2.000 8.000 9.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 2.000 8.000 9.000 11.000
Resultat før skatt -60.000 -66.000 -46.000 -51.000 -227.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -60.000 -66.000 -46.000 -51.000 -227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 198.000 270.000 343.000 416.000 488.000
Sum omløpsmidler 761.000 740.000 735.000 703.000 741.000
Sum eiendeler 959.000 1.010.000 1.078.000 1.119.000 1.229.000
Sum opptjent egenkapital 782.000 842.000 908.000 954.000 1.005.000
Sum egenkapital 932.000 992.000 1.058.000 1.104.000 1.155.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 18.000 19.000 15.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 959.000 1.010.000 1.077.000 1.119.000 1.230.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 133.000 129.000 110.000 107.000 61.000
Driftsinntekter 133.000 129.000 110.000 107.000 61.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -72.000 -72.000 -72.000 -72.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -122.000 -124.000 -92.000 -95.000 -226.000
Driftskostnader -194.000 -196.000 -164.000 -167.000 -298.000
Driftsresultat -61.000 -68.000 -54.000 -60.000 -238.000
Finansinntekter 2.000 2.000 8.000 9.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 2.000 8.000 9.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -60.000 -66.000 -46.000 -51.000 -227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 198.000 270.000 343.000 415.000 488.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 198.000 270.000 343.000 415.000 488.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 198.000 270.000 343.000 416.000 488.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 233.000 140.000 88.000 169.000 233.000
Andre fordringer 3.000 34.000 0 0 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 524.000 566.000 646.000 534.000 474.000
Sum omløpsmidler 761.000 740.000 735.000 703.000 741.000
Sum eiendeler 959.000 1.010.000 1.078.000 1.119.000 1.229.000
Sum opptjent egenkapital 782.000 842.000 908.000 954.000 1.005.000
Sum egenkapital 932.000 992.000 1.058.000 1.104.000 1.155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 4.000 3.000 0 75.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 14.000 17.000 15.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 18.000 19.000 15.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 959.000 1.010.000 1.077.000 1.119.000 1.230.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 734.000 722.000 716.000 688.000 666.000
Likviditetsgrad 1 28.2 41.1 38.7 46.9 9.9
Likviditetsgrad 2 28.2 41.1 38.7 46.9 9.9
Soliditet 97.2 98.2 98.2 98.7 93.9
Resultatgrad -45.9 -52.7 -49.1 -56.1 -390.2
Rentedekningsgrad -226.0
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet -6.2 -6.5 -4.3 -4.6 -18.4
Signatur
08.11.2012
SELSKAPETS SIGNATUR INNEHAS AV
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex