Bergly Invest AS
Juridisk navn:  Bergly Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67134500
V/Atle H. Søvik Langoddveien 31 V/Atle H. Søvik Langoddveien 31 Fax:
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 887578842
Aksjekapital: 115.000 NOK
Etableringsdato: 9/15/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Stabekk Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
70.71%
Resultat  
  
56.14%
Egenkapital  
  
32.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 338.000 198.000 -6.000 534.000 2.523.000
Resultat: 267.000 171.000 -23.000 520.000 2.438.000
Egenkapital: 1.088.000 821.000 663.000 686.000 678.000
Regnskap for  Bergly Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 338.000 198.000 -6.000 534.000 2.523.000
Driftskostnader -65.000 -19.000 -16.000 -16.000 -13.000
Driftsresultat 272.000 179.000 -22.000 519.000 2.510.000
Finansinntekter 0 0 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -8.000 -1.000 -2.000 -73.000
Finans -5.000 -8.000 0 1.000 -71.000
Resultat før skatt 267.000 171.000 -23.000 520.000 2.438.000
Skattekostnad 0 -13.000 0 -12.000 0
Årsresultat 267.000 158.000 -23.000 508.000 2.438.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.211.000 1.211.000 450.000 725.000 1.607.000
Sum omløpsmidler 148.000 150.000 344.000 627.000 2.198.000
Sum eiendeler 1.359.000 1.361.000 794.000 1.352.000 3.805.000
Sum opptjent egenkapital 967.000 700.000 542.000 565.000 557.000
Sum egenkapital 1.088.000 821.000 663.000 686.000 678.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 270.000 540.000 131.000 665.000 3.128.000
Sum gjeld og egenkapital 1.358.000 1.361.000 794.000 1.351.000 3.806.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 338.000 198.000 -6.000 534.000 2.523.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 338.000 198.000 -6.000 534.000 2.523.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -62.000 -19.000 -16.000 -16.000 -13.000
Driftskostnader -65.000 -19.000 -16.000 -16.000 -13.000
Driftsresultat 272.000 179.000 -22.000 519.000 2.510.000
Finansinntekter 0 0 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -8.000 -1.000 -2.000 -73.000
Finans -5.000 -8.000 0 1.000 -71.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -500.000 -3.000.000
Årsresultat 267.000 158.000 -23.000 508.000 2.438.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.211.000 1.211.000 450.000 725.000 1.607.000
Sum anleggsmidler 1.211.000 1.211.000 450.000 725.000 1.607.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 148.000 150.000 344.000 627.000 2.198.000
Sum omløpsmidler 148.000 150.000 344.000 627.000 2.198.000
Sum eiendeler 1.359.000 1.361.000 794.000 1.352.000 3.805.000
Sum opptjent egenkapital 967.000 700.000 542.000 565.000 557.000
Sum egenkapital 1.088.000 821.000 663.000 686.000 678.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 13.000 0 12.000 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 23.000 0 24.000 0
Utbytte 0 0 0 -500.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 260.000 504.000 131.000 129.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 270.000 540.000 131.000 665.000 3.128.000
Sum gjeld og egenkapital 1.358.000 1.361.000 794.000 1.351.000 3.806.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -122.000 -390.000 213.000 -38.000 -930.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3 2.6 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 2.6 0.9 0.8
Soliditet 80.1 60.3 83.5 50.8 17.8
Resultatgrad 80.5 90.4 366.7 97.2 99.5
Rentedekningsgrad 54.4 22.4 259.5 34.4
Gjeldsgrad 0.2 0.7 0.2 1 4.6
Total kapitalrentabilitet 2 13.2 -2.6 38.6 66.0
Signatur
25.07.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
25.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex