Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergsjøstølen
Juridisk navn:  Bergsjøstølen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32084618
Bergsjøstølen 2 Bergsjøstølen 2 Fax: 32084672
3570 Ål 3570 Ål
Fylke: Kommune:
Viken Ål
Org.nr: 965495312
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/17/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.11%
Resultat  
  
234.41%
Egenkapital  
  
16.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.412.000 4.417.000 4.321.000 4.137.000 2.948.000
Resultat: 311.000 93.000 313.000 -175.000 26.000
Egenkapital: 1.649.000 1.417.000 1.344.000 1.090.000 1.237.000
Regnskap for  Bergsjøstølen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.412.000 4.417.000 4.321.000 4.137.000 2.948.000
Driftskostnader -4.066.000 -4.269.000 -3.939.000 -4.213.000 -2.848.000
Driftsresultat 346.000 147.000 382.000 -77.000 100.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -36.000 -55.000 -70.000 -99.000 -75.000
Finans -35.000 -55.000 -69.000 -98.000 -74.000
Resultat før skatt 311.000 93.000 313.000 -175.000 26.000
Skattekostnad -80.000 -19.000 -59.000 28.000 -7.000
Årsresultat 231.000 74.000 254.000 -147.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.443.000 2.513.000 2.546.000 2.669.000 2.652.000
Sum omløpsmidler 412.000 396.000 541.000 829.000 1.037.000
Sum eiendeler 2.855.000 2.909.000 3.087.000 3.498.000 3.689.000
Sum opptjent egenkapital 1.549.000 1.317.000 1.244.000 990.000 1.137.000
Sum egenkapital 1.649.000 1.417.000 1.344.000 1.090.000 1.237.000
Sum langsiktig gjeld 596.000 962.000 1.162.000 1.636.000 1.913.000
Sum kortsiktig gjeld 610.000 529.000 581.000 772.000 540.000
Sum gjeld og egenkapital 2.855.000 2.908.000 3.087.000 3.498.000 3.690.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.281.000 4.272.000 4.088.000 4.064.000 2.767.000
Andre inntekter 131.000 145.000 233.000 73.000 181.000
Driftsinntekter 4.412.000 4.417.000 4.321.000 4.137.000 2.948.000
Varekostnad -742.000 -840.000 -834.000 -913.000 -596.000
Lønninger -1.577.000 -1.456.000 -1.121.000 -1.118.000 -729.000
Avskrivning -190.000 -204.000 -180.000 -174.000 -176.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.557.000 -1.769.000 -1.804.000 -2.008.000 -1.347.000
Driftskostnader -4.066.000 -4.269.000 -3.939.000 -4.213.000 -2.848.000
Driftsresultat 346.000 147.000 382.000 -77.000 100.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -36.000 -55.000 -70.000 -99.000 -75.000
Finans -35.000 -55.000 -69.000 -98.000 -74.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 231.000 74.000 254.000 -147.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.852.000 1.829.000 1.881.000 1.936.000 1.993.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 539.000 632.000 612.000 681.000 607.000
Sum varige driftsmidler 2.391.000 2.461.000 2.494.000 2.617.000 2.600.000
Sum finansielle anleggsmidler 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000
Sum anleggsmidler 2.443.000 2.513.000 2.546.000 2.669.000 2.652.000
Varebeholdning 11.000 19.000 8.000 13.000 11.000
Kundefordringer 46.000 57.000 259.000 44.000 214.000
Andre fordringer 141.000 182.000 246.000 693.000 160.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 214.000 138.000 27.000 79.000 652.000
Sum omløpsmidler 412.000 396.000 541.000 829.000 1.037.000
Sum eiendeler 2.855.000 2.909.000 3.087.000 3.498.000 3.689.000
Sum opptjent egenkapital 1.549.000 1.317.000 1.244.000 990.000 1.137.000
Sum egenkapital 1.649.000 1.417.000 1.344.000 1.090.000 1.237.000
Sum avsetninger til forpliktelser 78.000 78.000 59.000 0 28.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 596.000 962.000 1.162.000 1.636.000 1.913.000
Leverandørgjeld 172.000 202.000 114.000 302.000 143.000
Betalbar skatt 79.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 182.000 105.000 139.000 98.000 53.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 177.000 223.000 328.000 373.000 344.000
Sum kortsiktig gjeld 610.000 529.000 581.000 772.000 540.000
Sum gjeld og egenkapital 2.855.000 2.908.000 3.087.000 3.498.000 3.690.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -198.000 -133.000 -40.000 57.000 497.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.9 1.1 1.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.9 1.1 2.0
Soliditet 57.8 48.7 43.5 31.2 33.5
Resultatgrad 7.8 3.3 8.8 -1.9 3.4
Rentedekningsgrad 9.6 2.7 5.5 -0.8 1.3
Gjeldsgrad 0.7 1.1 1.3 2.2 2.0
Total kapitalrentabilitet 12.2 5.1 12.4 -2.2 2.7
Signatur
18.08.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex