Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergslep Invest AS
Juridisk navn:  Bergslep Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70022070
Fax: 70022070
6144 Sylte 6144 Sylte
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 937712421
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/23/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
18.26%
Egenkapital  
  
8.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 392.000 0 0 104.000 0
Resultat: 531.000 449.000 509.000 99.000 287.000
Egenkapital: 5.969.000 5.520.000 5.062.000 4.538.000 4.464.000
Regnskap for  Bergslep Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 392.000 0 0 104.000 0
Driftskostnader -50.000 -51.000 -72.000 -63.000 -63.000
Driftsresultat 342.000 -51.000 -72.000 41.000 -63.000
Finansinntekter 189.000 500.000 582.000 120.000 794.000
Finanskostnader 0 0 0 -61.000 -443.000
Finans 189.000 500.000 582.000 59.000 351.000
Resultat før skatt 531.000 449.000 509.000 99.000 287.000
Skattekostnad -82.000 10.000 14.000 -25.000 -12.000
Årsresultat 449.000 459.000 523.000 75.000 275.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 6.228.000 5.704.000 5.270.000 4.826.000 4.770.000
Sum eiendeler 6.228.000 5.704.000 5.270.000 4.826.000 4.770.000
Sum opptjent egenkapital 5.769.000 5.320.000 4.862.000 4.338.000 4.264.000
Sum egenkapital 5.969.000 5.520.000 5.062.000 4.538.000 4.464.000
Sum langsiktig gjeld 46.000 60.000 78.000 102.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 212.000 124.000 130.000 186.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 6.227.000 5.504.000 5.070.000 4.826.000 4.770.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 104.000 0
Andre inntekter 392.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 392.000 0 0 104.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -51.000 -72.000 -63.000 -63.000
Driftskostnader -50.000 -51.000 -72.000 -63.000 -63.000
Driftsresultat 342.000 -51.000 -72.000 41.000 -63.000
Finansinntekter 189.000 500.000 582.000 120.000 794.000
Finanskostnader 0 0 0 -61.000 -443.000
Finans 189.000 500.000 582.000 59.000 351.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 449.000 459.000 523.000 75.000 275.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 11.000 4.000 3.000 7.000 2.000
Sum investeringer 3.561.000 3.480.000 3.089.000 703.000 1.001.000
Kasse, bank 2.655.000 2.219.000 2.178.000 4.115.000 3.767.000
Sum omløpsmidler 6.228.000 5.704.000 5.270.000 4.826.000 4.770.000
Sum eiendeler 6.228.000 5.704.000 5.270.000 4.826.000 4.770.000
Sum opptjent egenkapital 5.769.000 5.320.000 4.862.000 4.338.000 4.264.000
Sum egenkapital 5.969.000 5.520.000 5.062.000 4.538.000 4.464.000
Sum avsetninger til forpliktelser 46.000 60.000 78.000 102.000 137.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 46.000 60.000 78.000 102.000 137.000
Leverandørgjeld 3.000 1.000 2.000 8.000 4.000
Betalbar skatt 96.000 9.000 10.000 60.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000 114.000 118.000 118.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 212.000 124.000 130.000 186.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 6.227.000 5.504.000 5.070.000 4.826.000 4.770.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.016.000 5.580.000 5.140.000 4.640.000 4.601.000
Likviditetsgrad 1 29.4 4 40.5 25.9 28.2
Likviditetsgrad 2 29.4 4 40.5 26.0 28.3
Soliditet 95.9 96.8 96.1 94.0 93.6
Resultatgrad 87.2 39.4
Rentedekningsgrad 2.6 1.7
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.5 7.9 9.7 3.3 15.3
Signatur
30.01.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.01.2009
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex