Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergum Gruppen As
Juridisk navn:  Bergum Gruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
A4 Bekoskogen 47 A4 Bekoskogen 47 Fax:
9511 Alta 9511 Alta
Fylke: Kommune:
Finnmark Alta
Org.nr: 895654442
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/8/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Enge Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-132.31%
Egenkapital  
  
-1.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -63.000 195.000 61.000 2.639.000 -16.000
Egenkapital: 4.259.000 4.322.000 4.127.000 4.065.000 1.445.000
Regnskap for  Bergum Gruppen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -44.000 -48.000 -62.000 -20.000 -17.000
Driftsresultat -44.000 -48.000 -62.000 -20.000 -17.000
Finansinntekter 192.000 268.000 163.000 2.659.000 0
Finanskostnader -212.000 -25.000 -39.000 0 0
Finans -20.000 243.000 124.000 2.659.000 0
Resultat før skatt -63.000 195.000 61.000 2.639.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 -19.000 4.000
Årsresultat -63.000 195.000 61.000 2.620.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 0 0 1.089.000
Sum omløpsmidler 4.261.000 4.315.000 4.130.000 4.068.000 359.000
Sum eiendeler 4.271.000 4.325.000 4.130.000 4.068.000 1.448.000
Sum opptjent egenkapital 4.109.000 4.172.000 3.977.000 3.915.000 1.295.000
Sum egenkapital 4.259.000 4.322.000 4.127.000 4.065.000 1.445.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 3.000 4.000 3.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 4.271.000 4.325.000 4.131.000 4.068.000 1.448.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -48.000 -62.000 -20.000 -17.000
Driftskostnader -44.000 -48.000 -62.000 -20.000 -17.000
Driftsresultat -44.000 -48.000 -62.000 -20.000 -17.000
Finansinntekter 192.000 268.000 163.000 2.659.000 0
Finanskostnader -212.000 -25.000 -39.000 0 0
Finans -20.000 243.000 124.000 2.659.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -63.000 195.000 61.000 2.620.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 19.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 0 0 1.070.000
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 0 0 1.089.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 108.000 108.000 5.000 0 5.000
Sum investeringer 3.548.000 3.553.000 3.200.000 726.000 0
Kasse, bank 605.000 655.000 926.000 3.337.000 355.000
Sum omløpsmidler 4.261.000 4.315.000 4.130.000 4.068.000 359.000
Sum eiendeler 4.271.000 4.325.000 4.130.000 4.068.000 1.448.000
Sum opptjent egenkapital 4.109.000 4.172.000 3.977.000 3.915.000 1.295.000
Sum egenkapital 4.259.000 4.322.000 4.127.000 4.065.000 1.445.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 4.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 3.000 4.000 3.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 4.271.000 4.325.000 4.131.000 4.068.000 1.448.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.249.000 4.312.000 4.126.000 4.065.000 356.000
Likviditetsgrad 1 355.1 1438.3 1032.5 1356.0 119.7
Likviditetsgrad 2 355.1 1438.3 1032.5 1356.1 119.7
Soliditet 99.7 99.9 99.9 99.9 99.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -1.9 -1.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.5 5.1 2.4 64.9 -1.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex