Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Berit Hofstad As
Juridisk navn:  Berit Hofstad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Berit Hofstad Grim Saxeviks Veg 42B C/O Berit Hofstad Grim Saxeviks Veg 42B Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 998303346
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomisenteret As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.23%
Resultat  
  
-164.42%
Egenkapital  
  
-19.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 629.000 650.000 647.000 630.000 571.000
Resultat: -67.000 104.000 138.000 57.000 -32.000
Egenkapital: 271.000 338.000 259.000 156.000 114.000
Regnskap for  Berit Hofstad As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 629.000 650.000 647.000 630.000 571.000
Driftskostnader -697.000 -545.000 -509.000 -573.000 -603.000
Driftsresultat -67.000 103.000 138.000 56.000 -33.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Resultat før skatt -67.000 104.000 138.000 57.000 -32.000
Skattekostnad 0 -25.000 -35.000 -15.000 9.000
Årsresultat -67.000 79.000 103.000 41.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 46.000 57.000 72.000 98.000
Sum omløpsmidler 486.000 620.000 479.000 414.000 279.000
Sum eiendeler 523.000 666.000 536.000 486.000 377.000
Sum opptjent egenkapital 241.000 308.000 229.000 126.000 84.000
Sum egenkapital 271.000 338.000 259.000 156.000 114.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 252.000 328.000 277.000 329.000 263.000
Sum gjeld og egenkapital 523.000 666.000 536.000 485.000 377.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 629.000 650.000 647.000 630.000 571.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 629.000 650.000 647.000 630.000 571.000
Varekostnad -75.000 -69.000 -64.000 -61.000 -59.000
Lønninger -516.000 -364.000 -324.000 -384.000 -412.000
Avskrivning -9.000 -11.000 -14.000 -18.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -114.000 -111.000 -104.000 -109.000 -112.000
Driftskostnader -697.000 -545.000 -509.000 -573.000 -603.000
Driftsresultat -67.000 103.000 138.000 56.000 -33.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -67.000 79.000 103.000 41.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 37.000 46.000 57.000 72.000 90.000
Sum Immatrielle midler 37.000 46.000 57.000 72.000 98.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 37.000 46.000 57.000 72.000 98.000
Varebeholdning 66.000 50.000 40.000 43.000 44.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 28.000 52.000 13.000 76.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 391.000 519.000 426.000 295.000 235.000
Sum omløpsmidler 486.000 620.000 479.000 414.000 279.000
Sum eiendeler 523.000 666.000 536.000 486.000 377.000
Sum opptjent egenkapital 241.000 308.000 229.000 126.000 84.000
Sum egenkapital 271.000 338.000 259.000 156.000 114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 5.000 1.000 90.000 66.000
Betalbar skatt 0 25.000 35.000 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 144.000 151.000 137.000 146.000 122.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 148.000 103.000 86.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 252.000 328.000 277.000 329.000 263.000
Sum gjeld og egenkapital 523.000 666.000 536.000 485.000 377.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 234.000 292.000 202.000 85.000 16.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.9 1.7 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 1.6 1.2 0.9
Soliditet 51.8 50.8 48.3 32.2 30.2
Resultatgrad -10.7 15.8 21.3 8.9 -5.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 1 1.1 2.1 2.3
Total kapitalrentabilitet -12.6 15.6 25.7 11.8 -8.5
Signatur
27.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex