Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Berkåk Bilservice AS
Juridisk navn:  Berkåk Bilservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72427150
Parallellveien 10 Parallellveien 10 Fax: 72427670
7391 Rennebu 7391 Rennebu
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Rennebu
Org.nr: 951266752
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 3/7/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hetor Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.67%
Resultat  
  
0.18%
Egenkapital  
  
1.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 15.869.000 15.456.000 15.377.000 14.620.000 14.403.000
Resultat: 1.657.000 1.654.000 2.384.000 1.763.000 1.844.000
Egenkapital: 3.879.000 3.822.000 3.783.000 3.746.000 3.662.000
Regnskap for  Berkåk Bilservice AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 15.869.000 15.456.000 15.377.000 14.620.000 14.403.000
Driftskostnader -14.311.000 -13.916.000 -13.107.000 -12.965.000 -12.672.000
Driftsresultat 1.559.000 1.541.000 2.271.000 1.655.000 1.731.000
Finansinntekter 101.000 116.000 116.000 114.000 115.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -2.000 -5.000 -1.000
Finans 98.000 114.000 114.000 109.000 114.000
Resultat før skatt 1.657.000 1.654.000 2.384.000 1.763.000 1.844.000
Skattekostnad -400.000 -416.000 -647.000 -479.000 -521.000
Årsresultat 1.257.000 1.238.000 1.737.000 1.284.000 1.323.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.631.000 1.108.000 1.384.000 1.477.000 1.429.000
Sum omløpsmidler 5.370.000 5.920.000 6.181.000 5.364.000 5.082.000
Sum eiendeler 7.001.000 7.028.000 7.565.000 6.841.000 6.511.000
Sum opptjent egenkapital 3.779.000 3.722.000 3.683.000 3.646.000 3.562.000
Sum egenkapital 3.879.000 3.822.000 3.783.000 3.746.000 3.662.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.122.000 3.206.000 3.777.000 3.096.000 2.849.000
Sum gjeld og egenkapital 7.001.000 7.028.000 7.565.000 6.842.000 6.511.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.947.000 13.516.000 13.162.000 12.767.000 12.853.000
Andre inntekter 1.922.000 1.940.000 2.214.000 1.852.000 1.550.000
Driftsinntekter 15.869.000 15.456.000 15.377.000 14.620.000 14.403.000
Varekostnad -6.691.000 -6.820.000 -6.425.000 -6.842.000 -6.703.000
Lønninger -3.928.000 -3.548.000 -3.232.000 -3.023.000 -2.822.000
Avskrivning -478.000 -363.000 -360.000 -336.000 -274.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.214.000 -3.185.000 -3.090.000 -2.764.000 -2.873.000
Driftskostnader -14.311.000 -13.916.000 -13.107.000 -12.965.000 -12.672.000
Driftsresultat 1.559.000 1.541.000 2.271.000 1.655.000 1.731.000
Finansinntekter 101.000 116.000 116.000 114.000 115.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -2.000 -5.000 -1.000
Finans 98.000 114.000 114.000 109.000 114.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 -1.200.000 -1.700.000 -1.200.000 -1.200.000
Årsresultat 1.257.000 1.238.000 1.737.000 1.284.000 1.323.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 12.000 0 25.000 52.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.616.000 1.096.000 1.384.000 1.453.000 1.377.000
Sum varige driftsmidler 1.616.000 1.096.000 1.384.000 1.453.000 1.377.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.631.000 1.108.000 1.384.000 1.477.000 1.429.000
Varebeholdning 536.000 514.000 635.000 513.000 597.000
Kundefordringer 16.000 33.000 21.000 0 31.000
Andre fordringer 44.000 38.000 75.000 317.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.774.000 5.335.000 5.450.000 4.534.000 4.409.000
Sum omløpsmidler 5.370.000 5.920.000 6.181.000 5.364.000 5.082.000
Sum eiendeler 7.001.000 7.028.000 7.565.000 6.841.000 6.511.000
Sum opptjent egenkapital 3.779.000 3.722.000 3.683.000 3.646.000 3.562.000
Sum egenkapital 3.879.000 3.822.000 3.783.000 3.746.000 3.662.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 5.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.000 0 0
Leverandørgjeld 615.000 596.000 654.000 637.000 480.000
Betalbar skatt 403.000 432.000 618.000 451.000 492.000
Skyldig offentlige avgifter 301.000 291.000 279.000 217.000 206.000
Utbytte -1.200.000 -1.200.000 -1.700.000 -1.200.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 604.000 687.000 526.000 590.000 472.000
Sum kortsiktig gjeld 3.122.000 3.206.000 3.777.000 3.096.000 2.849.000
Sum gjeld og egenkapital 7.001.000 7.028.000 7.565.000 6.842.000 6.511.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.248.000 2.714.000 2.404.000 2.268.000 2.233.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 1.6 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 1.5 1.6 1.6
Soliditet 55.4 54.4 50.0 54.8 56.2
Resultatgrad 9.8 1 14.8 11.3 12.0
Rentedekningsgrad 519.7 770.5 1193.5 353.8 1846.0
Gjeldsgrad 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 23.7 23.6 31.6 25.9 28.4
Signatur
03.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex