Bersvendsen Holding AS
Juridisk navn:  Bersvendsen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Thaulowkaia 4 Thaulowkaia 4 Fax:
7042 Trondheim 7042 Trondheim
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 989227386
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lade Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-53.5%
Egenkapital  
  
-5.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 166.000 357.000 -11.000 411.000 452.000
Egenkapital: 1.352.000 1.436.000 1.354.000 1.565.000 1.354.000
Regnskap for  Bersvendsen Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -17.000 -17.000 -18.000 -20.000
Driftsresultat -18.000 -17.000 -17.000 -18.000 -20.000
Finansinntekter 184.000 373.000 6.000 430.000 472.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 184.000 373.000 6.000 430.000 472.000
Resultat før skatt 166.000 357.000 -11.000 411.000 452.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 166.000 357.000 -11.000 411.000 452.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
Sum omløpsmidler 1.382.000 1.491.000 1.334.000 1.545.000 1.434.000
Sum eiendeler 1.602.000 1.711.000 1.554.000 1.765.000 1.654.000
Sum opptjent egenkapital 1.134.000 1.218.000 1.136.000 1.347.000 1.136.000
Sum egenkapital 1.352.000 1.436.000 1.354.000 1.565.000 1.354.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 250.000 275.000 200.000 200.000 300.000
Sum gjeld og egenkapital 1.602.000 1.711.000 1.554.000 1.765.000 1.654.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -17.000 -17.000 -18.000 -20.000
Driftskostnader -18.000 -17.000 -17.000 -18.000 -20.000
Driftsresultat -18.000 -17.000 -17.000 -18.000 -20.000
Finansinntekter 184.000 373.000 6.000 430.000 472.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 184.000 373.000 6.000 430.000 472.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -275.000 -200.000 -200.000 -300.000
Årsresultat 166.000 357.000 -11.000 411.000 452.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
Sum anleggsmidler 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 305.000 465.000 217.000 317.000 295.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.077.000 1.025.000 1.117.000 1.228.000 1.139.000
Sum omløpsmidler 1.382.000 1.491.000 1.334.000 1.545.000 1.434.000
Sum eiendeler 1.602.000 1.711.000 1.554.000 1.765.000 1.654.000
Sum opptjent egenkapital 1.134.000 1.218.000 1.136.000 1.347.000 1.136.000
Sum egenkapital 1.352.000 1.436.000 1.354.000 1.565.000 1.354.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -275.000 -200.000 -200.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 250.000 275.000 200.000 200.000 300.000
Sum gjeld og egenkapital 1.602.000 1.711.000 1.554.000 1.765.000 1.654.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.132.000 1.216.000 1.134.000 1.345.000 1.134.000
Likviditetsgrad 1 5.5 5.4 6.7 7.7 4.8
Likviditetsgrad 2 5.5 5.4 6.7 7.8 4.8
Soliditet 84.4 83.9 87.1 88.7 81.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 10.4 20.8 -0.7 23.3 27.3
Signatur
23.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex