Best Avtale As
Juridisk navn:  Best Avtale As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94898552
C/O Tore Bergfjord Hoslejordet 17 C/O Tore Bergfjord Hoslejordet 17 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 911711702
Aksjekapital: 360.000 NOK
Etableringsdato: 2/4/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
15.79%
Egenkapital  
  
-40%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 5.000 119.000
Resultat: -16.000 -19.000 -204.000 -60.000 -17.000
Egenkapital: 24.000 40.000 59.000 83.000 -21.000
Regnskap for  Best Avtale As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 5.000 119.000
Driftskostnader -16.000 -20.000 -204.000 -66.000 -137.000
Driftsresultat -16.000 -19.000 -204.000 -60.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -16.000 -19.000 -204.000 -60.000 -17.000
Skattekostnad 0 0 0 14.000 5.000
Årsresultat -16.000 -19.000 -204.000 -46.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.000 54.000 59.000 66.000 61.000
Sum omløpsmidler 4.000 16.000 30.000 57.000 5.000
Sum eiendeler 53.000 70.000 89.000 123.000 66.000
Sum opptjent egenkapital -336.000 -320.000 -301.000 -97.000 -51.000
Sum egenkapital 24.000 40.000 59.000 83.000 -21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000 30.000 30.000 41.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 54.000 70.000 89.000 124.000 65.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 5.000 119.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 5.000 119.000
Varekostnad 0 0 -63.000 -7.000 0
Lønninger 0 0 0 0 -3.000
Avskrivning -4.000 -6.000 -7.000 -9.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -14.000 -134.000 -50.000 -123.000
Driftskostnader -16.000 -20.000 -204.000 -66.000 -137.000
Driftsresultat -16.000 -19.000 -204.000 -60.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -19.000 -204.000 -46.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 32.000 32.000 32.000 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 54.000 59.000 66.000 61.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 49.000 54.000 59.000 66.000 61.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 2.000 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 14.000 28.000 57.000 5.000
Sum omløpsmidler 4.000 16.000 30.000 57.000 5.000
Sum eiendeler 53.000 70.000 89.000 123.000 66.000
Sum opptjent egenkapital -336.000 -320.000 -301.000 -97.000 -51.000
Sum egenkapital 24.000 40.000 59.000 83.000 -21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 30.000 30.000 41.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 30.000 30.000 41.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 54.000 70.000 89.000 124.000 65.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -26.000 -14.000 0 16.000 -81.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.5 1 1.4 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.5 1 1.4 0.1
Soliditet 44.4 57.1 66.3 66.9 -32.3
Resultatgrad -1200.0 -14.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 0.8 0.5 0.5 -4.1
Total kapitalrentabilitet -29.6 -27.1 -229.2 -48.4 -26.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex