Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bete Energy As
Juridisk navn:  Bete Energy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45046560
Prost Holsviks Vei 33A Prost Holsviks Vei 33A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 919136650
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/31/2017
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 0
Resultat: -9.000
Egenkapital: 27.000
Regnskap for  Bete Energy As
Resultat 2017
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -9.000
Driftsresultat -9.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -9.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 36.000
Sum eiendeler 36.000
Sum opptjent egenkapital -9.000
Sum egenkapital 27.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000
Sum gjeld og egenkapital 36.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -9.000
Driftskostnader -9.000
Driftsresultat -9.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 36.000
Sum omløpsmidler 36.000
Sum eiendeler 36.000
Sum opptjent egenkapital -9.000
Sum egenkapital 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000
Sum gjeld og egenkapital 36.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000
Likviditetsgrad 1 4
Likviditetsgrad 2 4
Soliditet 7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet
Signatur
16.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex