Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Betongpumperen As
Juridisk navn:  Betongpumperen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96209930
Kasinvegen 45 Kasinvegen 45 Fax:
3676 Notodden 3676 Notodden
Fylke: Kommune:
Telemark Notodden
Org.nr: 998885655
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/13/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Haugerud Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
61.62%
Resultat  
  
13614.29%
Egenkapital  
  
131.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.742.000 2.934.000 2.546.000 2.915.000 2.040.000
Resultat: 946.000 -7.000 61.000 4.000 -52.000
Egenkapital: 1.297.000 561.000 566.000 206.000 203.000
Regnskap for  Betongpumperen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.742.000 2.934.000 2.546.000 2.915.000 2.040.000
Driftskostnader -3.717.000 -2.842.000 -2.444.000 -2.890.000 -2.074.000
Driftsresultat 1.026.000 93.000 102.000 24.000 -34.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -80.000 -100.000 -42.000 -21.000 -19.000
Finans -80.000 -100.000 -42.000 -20.000 -19.000
Resultat før skatt 946.000 -7.000 61.000 4.000 -52.000
Skattekostnad -211.000 2.000 -16.000 -1.000 14.000
Årsresultat 736.000 -5.000 45.000 3.000 -38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.758.000 1.935.000 2.327.000 270.000 360.000
Sum omløpsmidler 717.000 1.124.000 721.000 409.000 310.000
Sum eiendeler 3.475.000 3.059.000 3.048.000 679.000 670.000
Sum opptjent egenkapital 947.000 211.000 216.000 171.000 168.000
Sum egenkapital 1.297.000 561.000 566.000 206.000 203.000
Sum langsiktig gjeld 1.565.000 1.724.000 1.851.000 0 97.000
Sum kortsiktig gjeld 612.000 773.000 630.000 473.000 370.000
Sum gjeld og egenkapital 3.474.000 3.058.000 3.047.000 679.000 670.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.742.000 2.934.000 2.385.000 2.915.000 2.040.000
Andre inntekter 0 0 160.000 0 0
Driftsinntekter 4.742.000 2.934.000 2.546.000 2.915.000 2.040.000
Varekostnad -1.212.000 -596.000 -557.000 -1.649.000 -838.000
Lønninger -753.000 -550.000 -536.000 -222.000 -612.000
Avskrivning -387.000 -364.000 -134.000 -84.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.365.000 -1.332.000 -1.217.000 -935.000 -544.000
Driftskostnader -3.717.000 -2.842.000 -2.444.000 -2.890.000 -2.074.000
Driftsresultat 1.026.000 93.000 102.000 24.000 -34.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -80.000 -100.000 -42.000 -21.000 -19.000
Finans -80.000 -100.000 -42.000 -20.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 736.000 -5.000 45.000 3.000 -38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 3.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 356.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.107.000 1.917.000 2.281.000 140.000 255.000
Sum varige driftsmidler 2.463.000 1.917.000 2.281.000 140.000 255.000
Sum finansielle anleggsmidler 295.000 18.000 46.000 127.000 105.000
Sum anleggsmidler 2.758.000 1.935.000 2.327.000 270.000 360.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 218.000 621.000 353.000 289.000 245.000
Andre fordringer 208.000 26.000 0 59.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 290.000 477.000 367.000 61.000 45.000
Sum omløpsmidler 717.000 1.124.000 721.000 409.000 310.000
Sum eiendeler 3.475.000 3.059.000 3.048.000 679.000 670.000
Sum opptjent egenkapital 947.000 211.000 216.000 171.000 168.000
Sum egenkapital 1.297.000 561.000 566.000 206.000 203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 155.000 10.000 12.000 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 7.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.565.000 1.724.000 1.851.000 0 97.000
Leverandørgjeld 361.000 501.000 253.000 294.000 89.000
Betalbar skatt 65.000 0 0 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 59.000 81.000 256.000 84.000 120.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 127.000 191.000 114.000 90.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 612.000 773.000 630.000 473.000 370.000
Sum gjeld og egenkapital 3.474.000 3.058.000 3.047.000 679.000 670.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 105.000 351.000 91.000 -64.000 -60.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 1.1 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.1 0.9 0.9
Soliditet 37.3 18.3 18.6 30.3 30.3
Resultatgrad 21.6 3.2 4 0.8 -1.7
Rentedekningsgrad 12.8 0.9 2.4 1.2 -1.8
Gjeldsgrad 1.7 4.5 4.4 2.3 2.3
Total kapitalrentabilitet 29.5 3 3.3 3.7 -5.1
Signatur
21.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
21.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex