Betongservice AS
Juridisk navn:  Betongservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70150705
Postboks 9189 Vegsund Kildehaugen 1 Fax: 70153922
6023 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 948398370
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 8/30/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Klokk As
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.15%
Resultat  
  
-1971.43%
Egenkapital  
  
-54.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.717.000 11.209.000 11.593.000 11.218.000 14.632.000
Resultat: -262.000 14.000 -736.000 -1.081.000 -193.000
Egenkapital: 219.000 481.000 467.000 1.203.000 2.284.000
Regnskap for  Betongservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.717.000 11.209.000 11.593.000 11.218.000 14.632.000
Driftskostnader -7.951.000 -11.157.000 -12.311.000 -12.285.000 -14.850.000
Driftsresultat -235.000 53.000 -719.000 -1.067.000 -218.000
Finansinntekter 0 0 2.000 5.000 26.000
Finanskostnader -28.000 -40.000 -19.000 -19.000 -1.000
Finans -28.000 -40.000 -17.000 -14.000 25.000
Resultat før skatt -262.000 14.000 -736.000 -1.081.000 -193.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -262.000 14.000 -736.000 -1.081.000 -193.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 120.000 187.000 243.000
Sum omløpsmidler 2.846.000 3.224.000 3.330.000 3.737.000 4.658.000
Sum eiendeler 2.846.000 3.224.000 3.450.000 3.924.000 4.901.000
Sum opptjent egenkapital -881.000 -619.000 -633.000 103.000 1.184.000
Sum egenkapital 219.000 481.000 467.000 1.203.000 2.284.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.577.000 2.743.000 2.983.000 2.722.000 2.617.000
Sum gjeld og egenkapital 2.846.000 3.224.000 3.450.000 3.925.000 4.901.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.717.000 11.132.000 11.463.000 11.218.000 14.632.000
Andre inntekter 0 78.000 131.000 0 0
Driftsinntekter 7.717.000 11.209.000 11.593.000 11.218.000 14.632.000
Varekostnad -648.000 -1.395.000 -1.274.000 -996.000 -1.980.000
Lønninger -4.702.000 -5.976.000 -7.187.000 -6.929.000 -8.217.000
Avskrivning 0 -51.000 -78.000 -84.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.601.000 -3.735.000 -3.772.000 -4.276.000 -4.587.000
Driftskostnader -7.951.000 -11.157.000 -12.311.000 -12.285.000 -14.850.000
Driftsresultat -235.000 53.000 -719.000 -1.067.000 -218.000
Finansinntekter 0 0 2.000 5.000 26.000
Finanskostnader -28.000 -40.000 -19.000 -19.000 -1.000
Finans -28.000 -40.000 -17.000 -14.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -262.000 14.000 -736.000 -1.081.000 -193.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 5.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 120.000 175.000 228.000
Sum varige driftsmidler 0 0 120.000 175.000 228.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 7.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 120.000 187.000 243.000
Varebeholdning 322.000 281.000 278.000 0 0
Kundefordringer 2.360.000 2.788.000 2.790.000 2.703.000 3.206.000
Andre fordringer 93.000 85.000 156.000 256.000 236.000
Sum investeringer 10.000 0 0 0 0
Kasse, bank 62.000 70.000 106.000 769.000 1.216.000
Sum omløpsmidler 2.846.000 3.224.000 3.330.000 3.737.000 4.658.000
Sum eiendeler 2.846.000 3.224.000 3.450.000 3.924.000 4.901.000
Sum opptjent egenkapital -881.000 -619.000 -633.000 103.000 1.184.000
Sum egenkapital 219.000 481.000 467.000 1.203.000 2.284.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 948.000 320.000 641.000 0 6.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 292.000 759.000 479.000 1.115.000 483.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 531.000 867.000 955.000 639.000 997.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 806.000 797.000 909.000 967.000 1.130.000
Sum kortsiktig gjeld 2.577.000 2.743.000 2.983.000 2.722.000 2.617.000
Sum gjeld og egenkapital 2.846.000 3.224.000 3.450.000 3.925.000 4.901.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 269.000 481.000 347.000 1.015.000 2.041.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1 1.4 1.8
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1 1.4 1.8
Soliditet 7.7 14.9 13.5 30.6 46.6
Resultatgrad 0.5 -6.2 -9.5 -1.5
Rentedekningsgrad -8.4 1.3 -37.8 -55.9 -192.0
Gjeldsgrad 1 5.7 6.4 2.3 1.1
Total kapitalrentabilitet -8.3 1.6 -20.8 -27.1 -3.9
Signatur
26.07.2006
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.07.2006
PROKURA HVER FOR SEG:
HÅKON SØGNEBOTTEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex